Regisztráció és bejelentkezés

Komplex tőzsdei ajánlatok gradiens korlátjának továbbfejlesztése

Mogyorósi Anna

Komplex tőzsdei ajánlatok gradiens korlátjának továbbfejlesztése

Konzulens: Dr. Divényi Dániel

A szervezett villamosenergia-piacon (áramtőzsde) a tőzsde tagjai szabványos termékekre eladási és vételi ajánlatokat tesznek. Az ajánlatok többfélék lehetnek, munkám során a komplex ajánlatokkal foglalkoztam.

A komplex ajánlatokat az EUPHEMIA [1] vezeti be, mely az összeurópai piac-összekapcsolás harmonizált klíringalgoritmusa. A komplex ajánlatokban összetartozó órás ajánlatokra lehet további korlátokat előírni. A MIC korláttal (Minimum Income Constraint) egy adott piaci szereplő minimális bevételi limitet szabhat a beadott ajánlataira. Az LGC korlát (Load Gradient Constraint) az egymás után következő órákban allokálható mennyiségek változását korlátozza.

Az LGC korlát elvonatkoztat attól, hogy a gépegységek gradienskorlátja a leadható teljesítményre vonatkozik: az egyes órákban konstans teljesítményt tételez fel, s az óraváltáskor szükséges változásokat (ugrásokat) korlátozza. Dolgozatomban ezt továbbfejlesztettem, s bevezettem a TGC (Trajectory Gradient Constraint) korlátot: ekkor a gép által leadott teljesítmény az órán belül lineárisan változhat, s középértéke adja az órában termelt energiamennyiséget.

Az EUPHEMIA valójában a tőzsdei ajánlatok és korlátok formális matematikai leírása, egy egészértékű változókat is tartalmazó, nagyméretű optimalizálási feladat (MIQP). A feladat megoldásához az AMPL [2] szoftvert használtam. A rendelkezésemre álló modellt kiegészítettem a TGC-re vonatkozó matematikai egyenletekkel, és implementáltam a megoldó rutinba.

Végül egy mintapélda segítségével szemléltetem a korlátok működését, valamint sorozatfuttatások elemzésével összehasonlítom a különböző gradienskorlátok alkalmazásának hatásait a piaci változókra.

Irodalomjegyzék:

[1] EUPHEMIA Public Description, PCR Market Coupling Algorithm, 2016

[2] AMPL (A Mathematical Programming Language), ampl.com

szerző

  • Mogyorósi Anna
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Divényi Dániel
    egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Morgan Stanley I. helyezett