Regisztráció és bejelentkezés

Milliméteres hullámhosszú hozzáférési és ellátó hálozatok csapadéktól függő megbízhatóságainak vizsgálata az 5G rendszerekben

A 2020 után kereskedelmi forgalomba kerülő ötödik generációs hálózatok alapkövei még nincsenek lefektetve, azonban működőképes elképzelések már évek óta léteznek. Az egyik legvalószínűbb megoldás, hogy az ötödik generációs hálózatok telepítésével megjelennek az ad-hoc módon telepített mesh-szerű hálózatok, amelyek a többtíz gigahertzes sávban fognak kommunikálni. A spektrumkiterjesztés oka a jelenlegi 700-2600 MHz-es frekvenciasáv gyorsütemű telitődése, mely nem teszi lehetővé az ötödik generációs hálózatok által támasztott követelmények kielégítését. Az új frekvencviasáv azonban új csillapítótényezőt von maga után: a csapadék hatása egy ilyen hálózat összeköttetéseinek esetén kritikus lehet, így érdemes szimulációval megvizsgálni hogy az eső milyen hatással lehet az 5G rendszerek vezeték nélküli hozzáférési és ellátó hálózataira. A munkához rendelkezésre álltak valós esőintenzitás és csillapítás mérési adatok, ezek feldolgozása után a munka gerincét a csapadék hullámterjedésre gyakorolt hatásainak a vizsgálata képezte. Ezekután mért intenzitás adatokból reprodukált esőfront hatását szimuláltam általam kialakított mesh-szerű hálózaton, ahol végül egy mozgó mobil eszkösz csapadék melletti működőképességét és megbízhatósági kérdéseit vizsgáltam meg. A szimulációs környezet MATLAB volt, a megírt programok az adatok megjelenítését, szűrését, transzformációját illetve a mesh hálózat, valamint az esőcella modellek szimulációját végzik el.

szerző

  • Faragó Ákos
    Villamosmérnöki szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Bitó János Zoltán
    egy. doc., Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

helyezés

II. helyezett