Regisztráció és bejelentkezés

Mikrohullámú ad-hoc mesh hálózatok modellezése csapadékos környezetben

A tudományos diákköri munka keretében egyrészt vezetéknélküli mobil ellátóhálózatok mikrohullámú frekvenciatartományban működő rádió-összeköttetéseinek speciális terjedési, mérési és modellezési eljárásai kerültek vizsgálat alá. A munkához rendelkezésre álltak valós esőintenzitás és csillapítás mérési adatok, ezek feldolgozása után a munka gerincét a csapadék hullámterjedésre gyakorolt hatásainak a vizsgálata képezte mind mikrohullámú ellátóhálózatok, mind mikrohullámú ad-hoc mesh hálózatok esetén. A rendelkezésre álló mérési eredmények jó lehetőséget biztosítanak ugyanis ötödik generációs ad-hoc mobilhálózatok összeköttetéseinek vizsgálatára is, mely hálózatok szintén a mikrohullámhosszú tartományban fognak üzemelni. Emiatt jelen dolgozatban egy ad-hoc mesh hálózat szintén vizsgálat alá került, hiszen a csapadék hatása ezen hálózat összeköttetésinek esetén is kritikus lehet. A munka második részét ezen hálózatok megbízhatósági és rendelkezésre állási kérdéseinek vizsgálata képezte csapadékos környezetben. A kitűzött vizsgálatok elvégzéséhez a rendelkezésre álló mérési eredmények transzformációja volt szükséges, mivel az ötödik generációs hálózatok összeköttetések hossza legfeljebb néhány száz méter lehet. A szimulációs környezet MATLAB volt, a megírt programok az adatok megjelenítését, szűrését, transzformációját illetve a mesh hálózat szimulációját végzik el.

szerző

  • Faragó Ákos
    mérnökinformatikus
    nappali

konzulens

  • Kántor Péter
    tudományos segédmunkatárs, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

helyezés

III. helyezett