Regisztráció és bejelentkezés

Hierarchikus, sorrendfüggő termelésütemezési probléma megoldása

A gyorsan változó piaci igények miatt napjaink termelő vállalatai egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek gyártási folyamataik optimalizálására, a rendelkezésre álló véges kapacitásaik hatékony kihasználására. Ezen törekvések eredményeként egyre több vállalat ismeri fel az informatika által támogatott termelésütemezés fontosságát, ami az ilyen megoldásokat szállító szoftverfejlesztő cégeket állítja egyre komolyabb feladatok elé.

Dolgozatomban egy valós ipari környezetből vett példán keresztül mutatom be azokat a felhasználói igényeket, gyártási körülményeket, amelyekkel egy termelésütemezési feladat megoldása során számolni kell. Mindezt alapul véve ismertetem a megoldandó probléma matematikai modelljét, és a megoldás során szem előtt tartandó – sok esetben hierarchikus – célokat.

Az ismertetett probléma megoldására bemutatok egy ütemezési feladatok optimalizálására alkalmas fejlesztőkörnyezetet, az IBM ILOG CPLEX Optimization Studio-t. A rendszer nyújtotta lehetőségeket figyelembe véve implementálom a matematikai modellt, és kialakítok egy hierarchikus célokat figyelembe vevő megoldást.

szerző

  • Beluzsár János
    gazdaságinformatikus
    nappali

konzulens

  • Dr. Szikora Béla
    egyetemi docens, Elektronikai Technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett