Regisztráció és bejelentkezés

Forráskód transzformációja Eclipse környezetben

Az elavult szoftverek modern környezetbe történő átültetése mindig bonyolult feladat. Sok ilyen szoftver még mindig használatban van, és a lecserélésük nehéz. Ezeket a szoftvereket úgy kívánatos modern környezetbe átültetni, hogy a korszerű szoftvertervezési konvenciókat kövessék, tehát jól olvasható és karbantartható kódjuk legyen, és a kompatibilitást is teljesen megőrizzék.

Dolgozatomban célja C nyelvű forráskódot automatizált módon objektumorientált struktúrájú, a kiinduló kódbázissal azonos szemantikájú kóddá alakítani. Ezt a problémát modellvezérelt eszközökkel vizsgálom, célom új eredmények elérése ezen a területen.

Ennek keretein belül bemutatom a felhasznált környezetet és technológiákat, illetve az alkalmazott megoldás mögött rejlő elméleti ismereteket, megfontolásokat.

Ezt követően részletesen ismertetem a forráskód transzformációjának folyamatát, a létrejött kódbázis szerkezeti sajátosságait, valamint az átalakítási procedúra során felmerülő alapvető és sarkalatos problémákat és azok megoldásait.

Végezetül összefoglalom és értékelem az elért eredményeket, illetve kitérek a problémakör esetleges további felmerülő, nyitott kérdéseire és bővítési lehetőségeire.

szerző

  • Somogyi Norbert Zsolt
    Mérnök informatikus szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Kövesdán Gábor
    tanársegéd, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

helyezés

Morgan Stanley III. helyezett