Regisztráció és bejelentkezés

Modell alapú kódgenerálás helyességének ellenőrzése

Beágyazott rendszerek fejlesztése során egyre elterjedtebb módszerré válik a formális mod-elleken alapuló fejlesztés. A modelleken végrehajtott formális verifikáció segítségével sok tervezői döntés és algoritmus helyessége igazolható, így az implementáció már ellenőrzött ter-vek alapján indítható. Korábbi munkánk eredményeként elkészült egy olyan automatikus kódgenerátor, ami adott platformok szolgáltatásaihoz illeszkedve, könnyen paraméterezhetően képes közvetlenül fordítható C forráskód modell alapú szintézisére. Kritikus alkalmazások esetén a generált kód felhasználásához azonban be kell látni, hogy maga a kód, valamint a kód és a futtató platform együttműködése is pontosan megfelel a modell által meghatározott viselkedésnek.

Dolgozatomban bemutatok egy olyan módszert, amivel lehetővé válik a tervezés során használt modell (időzített automaták hálózata) és a modell alapján generált alkalmazás viselkedésének összevetése, és meghatározott eltérések kimutatása. Mivel az alkalmazás komplex platformszolgáltatásokat (pl. függvénykönyvtárakat, firmware komponenseket) használhat, ezért az ellenőrzés dinamikusan történik, a modell alapján generált tesztek automatikus végrehajtásával és a teszt eredmények ellenőrzésével. A módszer és az ezt támogató keretrendszer főbb elemei a következők:

- A modell által meghatározott viselkedés ellenőrzéséhez szükséges tesztkészlet generálása automatikusan történik, kihasználva a tervezői környezet modellellenőrző komponensét. Egy olyan temporális logikai kifejezéskészletet állítok elő, aminek ellenőrzéséhez a modellellenőrzőnek el kell végeznie a modell szisztematikus bejárását (adott fedettségi kritériumok szerint), eközben absztrakt tesztesetként rögzítve a bemeneteket és az elvárt kimeneteket.

- A keretrendszer szintén automatikusan végzi az absztrakt tesztesetek leképezését olyan konkrét tesztesetekké, amelyek a vizsgált alkalmazáson (a platform interfészeihez illesztve) végrehajthatók. A megvalósítás során ugyanakkor külön ügyeltem arra, hogy fenntartsam a teszt végrehajtó komponens platformfüggetlenségét.

- A teszt végrehajtás során rögzített viselkedés (napló) és a tesztesetek által elvárt viselkedés összevetése precízen definiált reláció alapján történik. Ennek módosításával meghatározható a megengedett eltérések köre (pl. extra kimenetek elfogadása). Amennyiben a tényleges lefutás eltér a reláció szerint elvárttól, az eltérés tényén túl számos diagnosztikai kiegészítés is biztosítható.

A tesztelési folyamat során a kódgenerátort „fekete dobozként” kezeljük, tehát a megfelelő kapcsolódási pontok betartása mellett a keretrendszer más kódgenerátorral, vagy akár kézzel kódolt alkalmazás viselkedésének ellenőrzésére is alkalmazható, így a keretrendszer általánosan is támogatni tudja egy modell és egy konkrét alkalmazás viselkedése közötti eltérések tesztelését. Ehhez kiemelhető, hogy mind a modell fedettségi kritériumok, mind a teszt kiértékelési relációk módosíthatók.

szerző

  • Jeszenszky Balázs
    mérnökinformatikus
    nappali

konzulens

  • Dr. Majzik István
    Docens, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

helyezés

VIK Hallgatói Képviselet II. helyezett