Regisztráció és bejelentkezés

Gyakori kérdések

Kik adhatnak be TDK dolgozatot?

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács állásfoglalása alapján az intézményi TDK konferencián első- vagy másoddiplomás alapképzésben (nappali, levelező, távoktatási vagy esti képzésben) résztvevő hallgatók vehetnek részt. Doktorandusz hallgatók illetve a kari TDK konferencia évében már végzett hallgatók még társszerzőként sem jegyezhetnek TDK dolgozatot. Ha velük közös munka alapján készül a TDK dolgozat, akkor az ő részük csak hivatkozás formájában jelenhet meg a dolgozatban.

Hogyan történik a regisztráció?

Kizárólag elektronikusan, a TDK portálon keresztül. Kérjük, hogy mind  a hallgató, mind a konzulense csak egyszer regisztráljon a portálra, ezután történhet a dolgozat regisztrációja.

Milyen nyelven készíthető el a dolgozat?

A dolgozatok magyar vagy angol nyelven készíthetők el. Angol nyelvű dolgozat esetén is kérjük, hogy az egyoldalas összefoglalót magyar nyelven adják be. A konferencia előadás minden esetben magyar nyelven történik, valamint a bírálatok is magyar nyelven készülnek.

Hogyan történik a dolgozat beadása?

Kizárólag elektronikusan, a TDK portálon keresztül.

Milyen terjedelmű dolgozat adható be?

A dolgozatok tipikus terjedelme 30...60 oldal. A nagyon rövid dolgozatok esetén sokszor hiányzik a megfelelő irodalomkutatás vagy a munka értékelhető leírása. A nagyon hosszú dolgozatok pedig rendszerint arról tanúskodnak, hogy a szerző nem képes a lényeget megfelelően kiemelni.

Hány társszerző illetve konzulens megadása megengedett?

Kérjük, hogy 4-nél több társszerző illetve 3-nál több konzulens semmiképpen ne szerepeljen. Ha ennél többen vettek egy kutatásban részt, akkor válasszák szét az eredményeket és adjanak be több dolgozatot. (Ha ilyen sokan valóban érdemben dolgoztak egy témán, akkor kell legyen elég muníció több dolgozat beadásához.)

Hogyan dőlnek el a helyezések?

Az egyes szekciókban elért helyezéseket a szekciók zsűrije határozza meg. A zsűrit és a bírálókat a szekció elnöke kéri fel. A bírálók a konferencia előtt megkapják a dolgozatokat és a bírálati lapon, a mellékelt szempontok szerint pontozzák a dolgozatokat illetve kérdéseket tesznek fel, megjegyzéseket írnak. Az előadást a szekció zsűrije hallgatja meg, akik pontozzák azt a mellékelt szempontok szerint. A zsűri - a szekció elnökének vezetésével - összegzi a dolgozatra és előadásra kapott pontokat, esetenként korrigálja a bírálók részéről előforduló esetleges félreértéseket vagy túlzó kritikákat, és megállapítja a rangsort. A kari szintű megbeszélésen a kari szintű különdíjak (rektori, Pro Progressio) egyeztetése történik, valamint a szekciók közötti esetleges színvonalkülönbségek figyelembe vétele (erre ritkán van szükség).

Megengedett-e a külső konzulens részvétele?

Természetesen igen, de mindenképpen szükséges legalább egy kari konzulens megadása, aki szavatolja a dolgozat határidőre történő elkészítését és bemutatását a konferencián.

TDK részvétel passzív félév alatt

Passzív félév alatt is lehetséges részt venni a TDK-n, de továbbra is csak olyan első- vagy másoddiplomás alapképzésben (nappali, levelező, távoktatási vagy esti képzésben) résztvevő hallgatók vehetnek részt, akik még nem szereztek abszolutóriumot és a nevezett pályamunkával korábban semmilyen szakmai fórumon nem szerepeltek.