Regisztráció és bejelentkezés

Topológia-elemző rendszer kapcsolt reluktancia gépek modellezéséhez

Manapság a villamos hajtásokban alkalmazott forgógépek többsége a gerjesztési (hengeres) nyomaték elvén működik. Az energiahatékonyság iránti igény növekedésével egyre nagyobb szerephez jutnak a mágneses ellenállás változását hasznosító forgógépek.

Egy kapcsolt reluktancia gép esetében a mágneses ellenállás kerület menti változásának leírására különböző profilok használatosak. Ezek a profilok az adott gép egyedi karakterisztikái, amelyeket a topológia és a vezető fázis árama egyaránt befolyásol. Topológia alatt a gép geometriai kialakításának, anyagi jellemzőinek és tekercselésének együttese értendő.

A gépspecifikus karakterisztikák számítógéppel támogatott leképezése numerikus térszimuláció segítségével lehetséges. Jelen dolgozatban egy olyan eljárás kerül bemutatásra, amely a topológia nevezetes paraméterei alapján önműködően előállítja az adott gépre jellemző fluxuskapcsolódás- és nyomaték-profilt.

szerző

 • Horváth Sándor Rajmund
  Villamosmérnöki szak, mesterképzés
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Számel László
  egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
 • Dr. Vajda István
  Egyetemi tanár, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Audi Hungaria II. helyezett