Regisztráció és bejelentkezés

Kételektron-integrálok wavelet alapú számítása párhuzamos programozás segítségével

Waveletek használatával a Coulomb kölcsönhatás kételektron-integráljainak számítása sokkal gazdaságosabban lehetséges az atomi bázisfüggvények (LCAO) alapú számítással szemben. Az eljárás egy általános, atompálya független, ebből kifolyólag hatékonyabb megoldást eredményez.

Mindazonáltal ezen integrálok kiszámítása rendkívül idő- és CPU igényes feladat. A futásidő csökkentése érdekében párhuzamos számítás alkalmazható. A párhuzamos feldolgozás két formájára tér ki a dolgozat: az egyik lehetőség a GPU (Graphics Processor Unit) alapú számítás, míg a másik önkéntes számítási projekt használata. A két módszer rendkívül eltérő, így különböző követelményeket támasztanak az algoritmussal szemben.

A dolgozat áttekinti a CUDA párhuzamos számítás platformot, illetve a BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) rendszert. Bemutatásra kerülnek a kidolgozott algoritmusok csakúgy, mint platform-függő sajátosságaik illetve korlátjaik.

szerző

  • Horváth Kristóf Attila
    villamosmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Szegletes Luca
    egyetemi adjunktus, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

helyezés

VIK Hallgatói Képviselet Jutalom