Regisztráció és bejelentkezés

Depressziós beszéd akusztikai és fonetikai jellegzetességeinek vizsgálata

Dolgozatomban egészséges és diagnosztizáltan depressziós személyek beszédakusztikai paraméterei közti eltéréseket vizsgálom kötött szöveges felolvasáskor. A depresszió megfelelő időben történő diagnosztizálása emberéleteket menthet. Pszichiáterek szerint hallás alapján is eltérés mutatkozik a depressziós beszédben, mint akusztikai produktumban az egészséges emberek beszédéhez képest. Sokszor használják a depressziós beszédre a fakó, lomha, monoton és fémes jelzőket. Dolgozatom célja a beszéd azon akusztikai jellemzőinek detektálása, melyek az egészséges és a depressziós csoportokat hatékonyan elkülönítik.

Dolgozatomhoz felvételeket készítettem depressziós betegekkel - a Semmelweis Klinika Pszichiátriai osztályán - , továbbá egészséges személyekkel, ügyelve arra, hogy a koreloszlás mindkét csoportban egyforma legyen. A résztvevők az „Északi szél és a Nap” c. fonetikailag kiegyensúlyozott mesét olvasták fel. Minden résztvevő személyt a neurológus orvos besorolt egy szabványosított súlyossági skála (BDI skála) megfelelő fokára. A felvételeket fonémaszinten címkéztem, szegmentáltam. A vizsgált jellemzőket PRAAT program segítségével nyertem ki. .

Az elemzéskor szegmentális és szupra-szegmentális jellemzőket is használtam. A szegmentális paramétereket csak ’E’ hangoknál vizsgáltam, melyek: alapfrekvencia, első és második formánsfrekvencia, jitter, shimmer és MFC együtthatók. A szupra-szegmentális vizsgált paraméterek a következők voltak: beszédhangerő dinamika, beszéddallam dinamika, teljes szünethossz, felvétel időtartama, teljes szünet aránya a felvétel időtartamához képest, beszédtempó és artikulációs tempó.

A két csoport akusztikai jellemzőinek elemzését statisztikai analízissel végeztem. A statisztikai elemzéshez Kolmogorov-Szmirnov és kétmintás T-próbát használtam.

A vizsgált szegmentális és szupra-szegmentális paraméterek közül szinte mindegyik szignifikáns különbséget mutatott a két vizsgált csoport között. Az eredmények bizakodásra adnak okot, és további kutatásra ösztönöznek.

szerző

  • Fodor Tamás
    egészségügyi mérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Vicsi Klára
    egyetemi magántanár, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

helyezés

VIK Hallgatói Képviselet III. helyezett