Regisztráció és bejelentkezés

Internet of Things tartományok együttműködése az Arrowhead keretrendszerben

A Dolgok Internete (IoT) jövőnk egyik kiemelkedő informatikai problémája. Manapság mindent mindennel összekapcsolunk, megcélozva a globális elérhetőséget. Egyes előrejelzések szerint 2020-ra 50 milliárd IoT eszköz lesz [1] és az emberiséget ezen szétszórt erőforrásokat adó kis beágyazott rendszerek tömkelege fogja segíteni.

Ez azonban még a (nem túl) távoli jövő, melynek megteremtéséhez számos alapvető probléma megoldásán keresztül vezet az út. Ezen problémák nagy része az együttműködés képességének hiányában rejlik. A számtalan hardver, egyedi szoftver, programozási nyelvek és technológiák egy olyan iparágat teremtettek, ahol szinte lehetetlen közös alapokat, közös nyelvet találni. Emiatt kulcskérdéssé vált ezen feloldhatatlan heterogenitás kezelése.

Az Arrowhead projekt [2] egy konzorcium víziója, mely az Európai Unió támogatását is élvezi. Küldetése, hogy keretet adjon az ipari automatizálás területén nem csak a technológiai, hanem a teljes megvalósításban az együttműködés megteremtésére. Öt fő területet céloz meg: ipari termelés és feldolgozóipar, okos városok, elektromobilitás, energiatermelés és a villamos energia piac automatizálása.

Az Arrowhead Keretrendszer már számos kísérleti esettanulmányban bizonyította hatékonyságát, melyet a Szolgáltatás-orientált Architektúra (SOA) alapú megközelítésének köszönheti. Ezzel válik lehetségessé az ipari automatizálás területén kialakult extrém heterogenitás kezelése, így bármilyen rendszer beilleszthetővé válik az Arrowhead felhő alapú megoldásába.

Ezen Arrowhead Felhőkben néhány központi entitás segítségével valósul az egyes rendszerek együttműködése. Azonban egyetlen Arrowhead Felhő nem tud mindent és mindenkit kiszolgálni, így szükség lesz az egyes Felhők között is az együttműködés képességének megteremtésére. E dolgozat feltárja a felhők közti együttműködés felé támasztott elvárásokat és használati eseteket, majd pedig a rendszer architektúra és folyamatok szintjén tesz javaslatokat e különböző esetek egységes megoldására.

[1] Evans, Dave (2011): The Internet of Things – How the Next Evolution of the Internet is Changing Everything. Cisco White Paper. Elérhető: http://www.iotsworldcongress.com/documents/4643185/0/IoT_IBSG_0411FINAL+Cisco.pdf Letöltve: 2015. 09. 21.

[2] The Arrowhead Project Website. Elérhető: www.arrowhead.eu Letöltve: 2015. 09. 21.

szerző

  • Hegedűs Csaba
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Varga Pál
    egyetemi docens, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

helyezés

Jutalom