Regisztráció és bejelentkezés

Felhő alapú terhelés elosztás vizsgálata adaptív módszerekkel

A dolgozat témája egy felhő alapú szolgáltatás, adaptív megoldásokat használó terhelés elosztásának vizsgálata. A dolgozat keretein belül egy adaptív stratégia alapú megoldás kerül megvalósításra, melyet éles környezetbe (felhőbe) telepítünk, így valós méréseket tudunk végrehajtani a megoldás hatékonyságának vizsgálata céljából. A kutatás célja különféle mérőszámok és kulcs paraméterek feltárása, melyek alakulását megfigyelhetjük a mérések és az architektúra finomhangolásával és melyek kulcs szerepet tölthetnek be hasonló nagy méretű rendszerek tervezésekor. Célunk egy olyan átfogó vizsgálat és mérés sorozat végrehajtása, az általunk kidolgozott terhelés elosztó architektúrára és módszerekre, mely alapjául szolgálható hasonló rendszerek tervezéséhez.

A téma aktualitását a felhő alapú megoldások térnyerése adja, a platform jellegéből adódóan a terhelés elosztása számos kérdést vet fel. Egy ilyen rendszer tervezése során több szempont átértékelődik a korábbi gyakorlatokkal szemben, illetve újak merülnek fel. Legyen szó a költségek minimalizálásáról, biztonságról, környezetvédelemről vagy rendelkezésre állásról, a felhő alkalmazása miatt ezen aspektusokat alaposan meg kell vizsgálni.

A dolgozat célja ezeknek a kérdéseknek a vizsgálata, mérések által alátámasztott következtetések levonása. Végső soron célunk egy olyan terhelés elosztási stratégia megvalósítása és eredményességének igazolása mérések segítségével, amely a felhő erősségeire támaszkodva, a körülményekhez adaptívan alkalmazkodva a lehető legjobb megoldást nyújtja a felmerült problémákra.

szerzők

 • Jánoky László Viktor
  mérnökinformatikus
  nappali
 • Puskás Péter
  mérnökinformatikus
  nappali

konzulensek

 • Dr. Ekler Péter
  Docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
 • Dr. Goldschmidt Balázs
  egyetemi docens, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

helyezés

Jutalom