Regisztráció és bejelentkezés

Tapintható Ember-Gép Interfész Kialakítása Valós és Virtuális Objektumok Illesztésével

Az informatika története során számos forradalom kezdődött egy új felhasználói felület létrehozásával. Példaként említhetjük a személyi számítógépek megjelenését a hétköznapi életben, ami a grafikus felhasználói felület kereskedelmi forgalomban való megjelenéséhez köthető, vagy az érintőképernyős „okos” mobil eszközök rohamos elterjedését. Ma is széleskörű kutatás folyik új kezelőfelületek terén, melynek egyik legjelentősebb irányzata a virtuális és kiterjesztett valóság rendszerek fejlesztése. Ezen rendszerek egy csoportja a tapintható kiterjesztett valóság (TAR – Tangible Augmented Reality), ahol a virtuális objektumok irányítását a valós tárgyak felhasználásával oldja meg, így biztosítva a virtuális tárgyak természetes módon történő manipulálásának lehetőségét.

Használhatóság szempontjából a TAR rendszerek egyik legnagyobb hátránya, hogy a felhasznált valós objektumok előzetes ismerete szükséges a fejlesztésükhöz. Ebből következően a felhasználónak a használat előtt a saját munkaterét be kell rendeznie, hogy a rendszer a felhasználandó tárgyakat felismerje. Ez a tulajdonság a rendszer hétköznapi használhatóságát rendkívül nehézkessé teszi.

A TDK dolgozatom témája egy olyan intelligens TAR rendszer elkészítése, amely képes egy előre ismeretlen teret „berendezni” virtuális objektumokkal alakbeli hasonlóság felhasználásával. Így a rendszer képes egy olyan környezetet létrehozni, melyben a virtuális objektumokat természetes módon manipulálhatjuk, mégsem szükséges ezeket speciális markerekkel ellátni. A használathoz elegendő, ha a felhasználó a környezetéből kiválaszt olyan tárgyakat, amik az adott feladat elvégzéséhez hasznosak.

A dolgozat központi témája az alakfelismerés, melyet egy tanuló algoritmus segítségével implementálok. A párosított valós tárgyakon ezután hat szabadságfokú követést végzek, így biztosítva, hogy a felhasználók a virtuális objektumokat valós tárgyak segítségével manipulálhassák.

szerző

  • Szemenyei Márton Dr.
    villamosmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Vajda Ferenc
    Egyetemi docens, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

helyezés

Morgan Stanley I. helyezett