Regisztráció és bejelentkezés

Szabályalapú diagnosztika üzleti folyamat vezérelt rendszerekben

Szoftver rendszerek megvalósításának egyik tipikus módja az üzleti folyamat alapú tervezés, melynek előnye, hogy a rendszer működését az adott terület szakértői számára átláthatóbbá teszi. Ilyen rendszerekben felmerül a kérdés, hogyan lehet i) igazolni azt, hogy a specifikáció (folyamatmodell) megfelel a felhasználók, üzemeltető, hatóságok, stb. elvárásainak, ii) igazolni azt, hogy a rendszer működése megfelel a specifikációban foglaltaknak, iii) kiértékelni magának a rendszernek a működését mind informatikai, mind üzleti teljesítmény, valamint szolgáltatásbiztonság szempontjából. Emellett a folyamatok komplex rendszerekre építhetnek, melyek belső hibái mellett adathibák, ill. felhasználói hibák akadályozhatják a rendszer elvárt működését. A gyakori futtatások, vagy a hosszú idejű használat esetén nagy mennyiségű historikus adat termelődik. Ilyenkor már nehézkessé válik az adatok elemzése, ezért szükség lehet a folyamatok hatékony diagnosztikai támogatására, ami segíti a szakértők munkáját.

A probléma megoldására készítettünk egy olyan környezetet, ahol a szakértő a folyamat saját fogalomkészletét használva írhat fel szabályokat, amiket a korábban futtatott folyamatok lefutásából generált eseményeken kiértékelhet. Az elkészített szabályrendszer ellenőrizhető teljességi és helyességi szempontból. Például ha a szakértő megjelöli a modellben a kritikus részeket, akkor ellenőrizhető, hogy az üzleti elemző az összes fontos esetre vonatkozó szabályt felírta. Az összes szabály felírásán túl, az alkalmazott szabályrendszer konzisztenciájának ellenőrzése is fontos feladat, hiszen ellentmondásos szabályok használata helytelen, megtévesztő eredményt adhat. A szabályok szemantikai vizsgálata tehát egy olyan lépés, amely nélkülözhetetlen a helyes és valós diagnosztika elkészítéséhez.

A szabályrendszer továbbfejlesztésének egy módja lehet a szabályok tényleges lefutásának vizsgálata. Például ha egy riasztási jellegű szabály kiugróan sokszor fut le, az átgondolásra figyelmeztethet, hiszen ennek oka lehet, hogy hibás a feltétel, vagy érdemes felbontani a szabályt több alesetre. De az is elképzelhető, hogy ez a rendszer kiugróan rossz működéséről tanúskodik. A dolgozatban bemutatjuk, hogyan lehet ilyen vizsgálatokat végezni, feltáró adatanalízis segítségével.

Mivel a dolgozat ipari projektből indult ki, ezért fontos szerepe volt a sebességnek, valós környezetben való alkalmazhatóságnak is, így több tesztet is végeztünk.

Vizsgáltuk a szabálykiértékelés sebességét, egy komplexebb példán ellenőrizzük a teljesség és a helyesség vizsgálat működését, valamint ugyanezen a példán bemutatjuk a feltáró adatanalízis hasznosságát.

szerzők

 • Hartwig János
  mérnökinformatikus
  nappali
 • Urbán Balázs
  mérnökinformatikus
  nappali

konzulensek

 • Dr. Gönczy László
  docens, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
 • Tasi Katalin
  Számítástechnikai kutató mérnök, Quanopt Kft. (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom