Regisztráció és bejelentkezés

Inkrementális gráf szeparáló algoritmus hierarchikus erőforrás menedzsmenthez

Annak érdekében, hogy az egyes szolgáltatók saját rendszerükön kívül is képesek legyenek adott minőségű szolgáltatásokat nyújtani, kooperációra van szükség, mely együttműködések számos előnyt tartogatnak a felhasználók számára is. Ha azonban szeretnénk ténylegesen kiaknázni a rendszerben rejlő lehetőségeket, olyan nehézségekkel kell megbírkózni mint például az egyedi kérések kiszolgálása, az erőforrások vagy éppen a szolgáltatások folyamatos karbantartása és felügyelése. Az egyes beérkező igényeket ahelyett, hogy a rendszer külön-külön dolgozná fel, sokszor több kérés egyidejű, halmozott kiszolgálása történik, mely végeztével ismét szükséges ismerni a különálló szolgáltatás-láncokat.

Az erőforrás elosztás problematikája megfogható úgy, mint egy több változós gráf allokációs probléma, melyben egy szolgáltatás leíró gráfot kell adott erőforrások, tulajdonságok halmazához rendelni. Az erőforrás leíró gráf csúcsaihoz tulajdonságok rendelhetőek, típusokba sorolhatóak míg az élekre különböző feltételek definiálhatók akár lokális szinten, akár az egész szolgáltatás gráfra tekintve (például végpontok közti késleltetés).

Ezen feltételek mellett független allokációs gráfok készítése valamint folyamatos karbantartása messze nem triviális folyamat. Összetettsége ellenére a gráfok alapjául szolgálnak többek közt a feltételekhez kötött leképezésnek, hibakeresésnek, bizonyos vizualizációs eszközöknek. A folyamat egy sarkalatos pontja a különálló szolgáltatások rendszeren átívelő nyomon követése, beazonosítása aggregált környezetben.

A dolgozatban bemutatjuk a tervezési megfontolásainkat valamint a tervezés és megvalósítás lépéseit. Megmutatjuk, hogy az elkészült algoritmus képes valós idejű gráf szétválasztásra és jól alkalmazható inkrementálisan érkező változás halmazok kezelésére.

szerző

  • Recse Ákos
    Gazdaságinformatikus szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Szabó Róbert
    docens, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

helyezés

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Jutalom