Regisztráció és bejelentkezés

Szélessávú elosztott erősítők újfajta alkalmazásai

A TDK dolgozatom leírja egy 6 GHz-ig működő elosztott paraméterű elosztott struktúrájú erősítő teljes tervezési folyamatát, megépítését és bemérését. A tervezés az alkalmazott aktív eszköz extrakciójával kezdődik, a tranzisztor szórási paramétereiből szélessávú helyettesítőképet adok. A tranzisztor modellt felhasználva a tervezés analitikus számításokkal történik az 1. számú referenciában leírt módszer alapján. Következő lépésként a másodlagos hatások figyelembevétele történik számítógépes szimuláció segítségével. Az erősítő nyomtatott áramköri legyártása és megépítése után annak bemérése következett. A mérési eredmények visszaigazolják a szimulált értékeket.

A dolgozat második része megvizsgálja, hogyan lehetne az erősítő struktúrájából következően elméletileg használható felső átviteli sávokon működő erősítőt létrehozni. A felsőbb átviteli sávokon történő működést ugyancsak az 1.-es referenciában vetették fel, ennek mélyrehatóbb vizsgálata ott nem történt meg. A dolgozatomban elkezdem ennek elméleti és gyakorlati vizsgálatát, továbbá célom, hogy egy ilyen elven működő eloszott erősítőt valósítsak meg. Numerikus módszerekkel közelítő számításokat végzek a felsőbb átviteli sávokban működő erősítők paramétereire. Továbbá konkrétan egy a második átviteli sávban működőképes elosztott erősítő tervezésével foglalkozok, az alapsávban működőképes – a dolgozat első felében leírt és megtervezett – erősítő eredményeiből kiindulva. Végül az elkészült erősítő mérési eredményeit ismertetem.

A dolgozat lényegi része tehát a felsőbb átviteli sávokban működőképes elosztott erősítők tervezésével foglakozik, továbbá egy ilyen elven működő erősítő konkrét tervezésével és méréseivel, melyre példát az általam ismert irodalmakban nem találtam.

szerző

  • Vida Zoltán
    villamosmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Zólomy Attila
    , (külső)