Regisztráció és bejelentkezés

Kisfeszültségű hálózaton fellépő PLC rendszerekre gyakorolt zavarok vizsgálata

A TDK dolgozatomban először bemutatom, hogy miért és hogyan akarjuk a villamoshálózatot szélessávú kommunikációra használni. Rövid áttekintést adok a technológia múltjáról és jelenéről. A PLC-vel (Power Line Communication) kapcsolatban két kulcsfontosságú szakszóról kell beszélni, az egyik a zavartűrés, a másik a zavarkibocsájtás. A villamos hálózatok – a kábelvonalak kivételével - nem árnyékoltak ezért a külső források (pl. műsorszóró adók sugárzás) zavart okozhatnak a PLC jelekre, másrészt a PLC átvitelre használt villamos hálózatok zavart bocsátanak környezetükbe, ezzel zavarforrást jelentenek elsősorban a rövidhullámú rádió kommunikációra. A dolgozatban az EMC (Electromagnetic compatibility) kérdéseket fogom vizsgálni, pontosabban a PLC rendszerek zavartűrés kérdéseit. Az elméleti áttekintés után bemutatok egy mérést, ami az ötletet adta, hogy ezzel a témával foglalkozzam. A BME V1 épületében zajlott, amiben a villamoshálózat átviteli sebességét vizsgálták különböző terhelési időszakokban. Ennek összefoglalása után az általam végzett mérések részletezése következik. Először kiegészítve és továbbfejlesztve megismételtem a V1 épületben zajlott mérést. Tényleges zajszint mérést végeztünk, ezért közvetlen adatok álltak a rendelkezésemre, nem az átviteli sebességből kellett következtetni a zajterhelés szintjére. Végül befejezésként bemutatok egy másik méréssorozatot és az eredményeit, ami egy külsős cég szervezésében zajlott az ELMŰ közcélú hálózatán. A mérések során vizsgált hálózat szigetelt kötegelt és szigeteletlen síktartós vezetéktípust foglalt magába. Ilyen módon lehetőség nyílt az eltérő kialakítású vezetékek nagyfrekvenciás átvitel közben mutatott viselkedésének az összehasonlítására. Ebben a mérésben a fő szempont az átviteli sebesség mérése volt különböző távolságokban, de a hálózat becsatolási pontjainál lehetőség nyílt zajspektrum mérésre is. A kisfeszültségű hálózatban jelenlévő zavarok döntő többsége a hálózatra kapcsolt elemektől származik. A mérések során ezen zavarok jellegének a megismerése volt a célom. Ezek a mérések alapot képezhetnek a későbbi ilyen irányú kutatásoknak.

szerző

  • Király Tamás
    villamosmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Varjú György
    Professzor emeritus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Jutalom