Regisztráció és bejelentkezés

Eszköz-követés a digitalizált ipari folyamatokban

Az ipar – és ezen belül főként a termelés, gyártás – digitalizációját célzó törekvés, közismert nevén az Ipar 4.0, az elmúlt évek egyik meghatározó trendje, gyakran kutatott területe. Népszerűsége ellenére, a digitalizáció megvalósítása a gyakorlatban továbbra is számos koncepcionális és implementálási kihívás elé állít minket, melyek lassítják a széleskörű elterjedést. Jelen dolgozat középpontjában egy komplex eszköz-követő (asset tracking) rendszer tervezése, megvalósítása és verifikációja áll, melynek során a fenti kihívásokra kívánok megoldásokat kínálni.

Egy gyártási és logisztikai folyamat digitalizációja során a legfőbb igény, hogy a folyamat egésze követhető és kontrollálható legyen, azonban az automatizált – egymástól független – részfolyamatokat hagyományosan emberi interakció köti össze.

Munkám első részének gerincét egy olyan koncepció tárgyalása adja, amelyben az egyes részfolyamatokat végző rendszerek alkotják az ellátási lánc hálózatát, melyen keresztül egy adott eszközhöz tartozó adatokat cserélhetik. Ezáltal egy adott eszközt leíró adatok birtokosa mindig az a folyamat, ahol az eszköz tartózkodik, így az adatok egy valós idejű reprezentációt valósítanak meg, az eszköz úgynevezett digitális ikerpárját.

A dolgozat második része egy RFID alapú eszköz-követő rendszer tervezését és implementációját ismerteti, amely – ipari igényeknek megfelelően – integrálható a már meglévő infrastruktúrába. Ennek során az elkészült rendszer és a fenti koncepció előnyeit egyaránt tárgyalva kívánom bemutatni, hogy miként küszöbölik ki az emberi interakcióból adódó bizonyos logisztikai hibákat. A rendszer működőképességét egy a gyakorlatban is megjelenő probléma szimulációján kívánom˝ tesztelni, bizonyos, már megvalósult részfeladatok konkrét mérési eredményeivel alátámasztva.

szerző

  • Frankó Attila Ernő
    Villamosmérnöki szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Varga Pál
    egyetemi docens, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

helyezés

BME TMIT - Trón Tibor Emlékdíj I. helyezett