Regisztráció és bejelentkezés

Több csatornás DVB-T alapú passzív radar

A passzív radar rendszerek anélkül képesek detektálni és követni céltárgyakat, hogy a céltárgyat megvilágító forrásokkal együttműködnének. Az egyik ilyen, igen kedvező tulajdonságokkal rendelkező forrás a digitális földfelszíni műsorszórásban használt televíziós jel.

A műsorszóró jelek megvilágító forrásként való felhasználásával a radarnak nem szükséges dedikált adó egységet tartalmaznia, ezáltal egyrészt meglehetősen alacsonyak a gyártási és üzemeltetési költségei, másrészt detektálhatatlan a környezetbe kisugárzott jelei alapján.

A passzív elven működő lokátorok hatótávolságának egyik legnagyobb korlátozó tényezője, a nagy teljesítményű direkt úton érkező referenciajel által okozott elfedés, amelyre kézenfekvő megoldást nyújt a fázisvezérelt antennarendszer használata.

A fázisvezérelt antennarendszerek alkalmazása számos kritikus problémára nyújthatnak megoldást. A propagáló elektromágneses hullámok különböző térbeli pontokon lévő mintavételezésével olyan többletinformációhoz jutunk a környezetben jelen lévő jelekről, amely felhasználásával a kisugárzott jelek térbeli eloszlására illetve a sugárzó források antennarendszerhez képesti helyzetére következtethetünk.

A passzív antennarendszerről érkező jelek csatornánkénti feldolgozásával a detektálni kívánt céltárgyak irányába nagy érzékenységű keskeny nyalábokat tudunk kialakítani, míg a nemkívánatos zavaró jeleket pedig hatásosan csillapíthatjuk.

Az aktív rendszerű radaroknál már jól kiforrott nyalábpásztázó és adaptív nyalábformáló technikák egyszerű implementálása mellett szükség van a módszerek olyan egyedi testreszabására, amellyel azok effektíven képesek felvenni a versenyt a passzív radarok működése során felmerülő nehézségekkel.

Dolgozatom fő témája egy olyan négy-csatornás koherens vevőegység tervezése és megvalósítása, amellyel lehetőség nyílik a fázisvezérelt antennarendszert alkalmazó passzív radarok hatékonyságnövelési eljárásainak vizsgálatára. A tanulmányozni kívánt passzív rendszerű lokátor a digitális földfelszíni televíziós műsorszórás(DVB-T) jeleit használja fel a céltárgyak detektálására, így a tervezett vevőegység a jelenlegi UHF sávban üzemelő DVB-T adótornyok jeleit transzponálja a többcsatornás digitalizáló egység működési frekvenciájára.

A dolgozat során bemutatom a koherens vevőegység tervezési, szimulációs és mérési eredményeit, valamint az eszköz alkalmazáshatóságát a passzív rendszerű radarokban.

szerző

  • Pető Tamás
    villamosmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Dudás Levente
    egyetemi adjunktus, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett