Regisztráció és bejelentkezés

In vivo elektrofiziológia ötvözése kétfoton mikroszkópiával

Dolgozatomban azon kísérleti elrendezés létrehozását mutatom be, melynek célja, hogy az agyi jelek mérésének két legmodernebb, legnagyobb felbontást biztosító módszerét ötvözze: szövetbe ültetett mikroméretű elektródokkal végezhető agykérgi elektrofiziológiát és a speciális, sejt szintű felbontást lehetővé tevő, háromdimenziós – kétfoton – mikroszkópiát.

Ezen mikroszkóppal és a mikroelektronikai érzékelőkkel megvalósítható, hogy az agy egyes területein egyrészt elektromos jeleket tudjunk mérni, valamint optikailag is monitorozzuk azokat, így részletes képet kaphatunk a vizsgált agyterületek kapcsolatairól és funkcióiról. A módszerek ötvözésével rávilágíthatunk a különböző mérési metódusok jellemző tulajdonságaira, továbbá hibáira, melyeket figyelembe véve a jelenlegieknél hatékonyabb agy-gép interfész rendszereket fejleszthetünk ki.

A tanulmányban GCaMP6f transzgénikus egereken végezett in vivo kísérleteim módszereit és eredményeit ismertetem. A génmódosított rágcsálók agyszövetébe olyan elektródokat ültettem, melyek felületére vezető polimer (PEDOT:PSS) került leválasztásra, ami nem csupán az eredeti Pt/Ir felületnél alacsonyabb impedanciát – és következetesen jobb jel-zaj viszonyt eredményezett –, hanem ezen felül a polimer fluoreszcens tulajdonságainak köszönhetően az elektrofiziológiai mérőpontok pontos helye is vizsgálhatóvá vált.

szerző

 • Tasnády Kinga Réka
  Egészségügyi mérnök szak, mesterképzés
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Márton Gergely
  Tudományos munkatárs, ELKH Természettudományi Kutatóközpont (külső)
 • Dr. Szlávecz Ákos
  egyetemi docens, Irányítástechnika és Informatika Tanszék
 • Dr. Benyó Balázs
  egyetemi tanár, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett