Regisztráció és bejelentkezés

Keverők összehasonlítása MHz tartományban

A keverő áramkörök nagyon fontosak, mert számos áramköri feladatra nélkülözhetetlenek. A dolgozat célja, hogy tizenkét különböző, 9 MHz középfrekvencián üzemelő keverő szimulációs- és mérési eredményeinek ismertetésével áttekintést nyújtson ezen áramkörökről. A dolgozat elkészítése során sor került a félvezető eszközök modellezésére, a modellparaméterek meghatározásához szükséges mérő áramkörök, valamint a szimulált áramkörök megépítésére is. A szimulációk az AWR Microwave Office szoftverrel készültek.

A dolgozatban ismertetem az összehasonlítás alapját képző különböző áramköri jellemzőket, melyek a konverziós veszteség, az LO-RF, valamint az LO-IF kapuk közti izolációk, illetve a harmadrendű intermodulációs torzítás. A munka során hat diódás, illetve hat tranzisztoros áramkör vizsgálatát végeztem el, ehhez szükségem volt a félvezetők modellparamétereinek meghatározására, melyet a dolgozatban is ismertetek. A szimulációs eredmények bemutatása után a keverők mérési eredményei következnek.

A dolgozat másik célja a már említett áttekintés mellett egy mikrohullámú keverő tervezésének előkészítése, amelyet egy Radio over Fiber rendszerben fogunk használni, ezért fontos szempont, hogy az áramkör intermodulációs torzítása a lehető legkisebb legyen. Mikrohullámon különösen fontos a kis konverziós veszteség is.

Ezért a dolgozat három fő fejezetből áll: A tizenkét keverő mérési eredményeinek ismertetése, a mikrohullámú célra tervezett keverő kiválasztása és a kiválasztott keverő átalakítása mikrohullámon realizálható áramkörré. Ezeket a keverők kapcsolási rajzát és kvalitatív működését tartalmazó bevezető, valamint a mért és analizált eredmények összehasonlítását tartalmazó további fejezetek egészítik ki.

szerző

 • Osbáth Kristóf Máté
  Villamosmérnöki szak, mesterképzés
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Ladvánszky János
  , Ericsson R&D (külső)
 • Cseh Tamás
  tudományos segédmunkatárs, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

helyezés

Jutalom