Regisztráció és bejelentkezés

Szélessávú impedancia illesztések vizsgálata, mikrohullámú áramkörökben

A dolgozat témája, a mikrohullámú technikában elkerülhetetlen, és alapvető fontosságú hatékony impedancia-illesztési módszereket tárgyalja. Ezen módszereken belül kiemelt hangsúlyt fektet a szélessávú impedancia illesztő módszerekre, egyszersmind az analitikus és numerikus eljárásokra. A dolgozatban több gyakorlati impedanciaillesztési feladat ismertetésre kerül, továbbá az egyes módszerek előnyeit és hátrányait ismertetjük. A téma fontosságát mi sem indokolja jobban, minthogy manapság a mikrohullámú eszköztervezésben (pl. szélessávú erősítő tervezés, antenna tervezés) elkerülhetetlen probléma az impedanciaillesztés hatékony megvalósítása. A dolgozatban részletesen ismertetünk egy szélessávú VCSEL (vertical cavity side-emitting LASER), illetve egy planár-monopól típusú antenna illesztést is, és ismertetjük a szélessávú impedancia illesztések elméleti hátterét, és korlátait.

szerző

  • Matolcsy Balázs
    Villamosmérnöki szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Zólomy Attila
    egy. docens, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

helyezés

II. helyezett