Regisztráció és bejelentkezés

Elosztóhálózati eszközök öregedés és várható élettartam vizsgálata

A városokban a villamosenergia-átvitel föld alatti középfeszültségű kábelhálózaton történik. Ezen eszközök megfelelő működése elengedhetetlen a rendszer stabilitásának érdekében, valamint a struktúrából adódó nagy számú berendezés ellátása miatt. Egy-egy esetleges zárlat a fogyasztók hosszabb idejű kiesését eredményezheti a nehéz javíthatóság, illetve az ezt megelőző időigényes hibahely behatárolás miatt. Ezen eszközök megfelelő élettartammenedzsmentje nagyban elősegíti az energiaszolgáltatás megbízhatóságát a jövőben bekövetkező hibák számának csökkentésével.

Dolgozatomban egy lehetséges eszközgazdálkodási módszert kívánok bemutatni, melynek segítségével lehetőség nyílik a meglévő eszközpark állapotának felmérésére, valamint hatékony karbantartási és javítási tervek kialakítására valószínűségi számítások segítségével. A módszer Weibull eloszlás segítségével modellezi az eszközök várható öregedését, amelynek köszönhetően egy élesebb képet kapunk a meglévő eszközpopuláció állapotáról. Az így létrejövő információ segítségével pedig egy – a meglévő erőforrásokat jobban optimalizáló – eszközgazdálkodási stratégia alakítható ki.

szerző

  • Kálecz György
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Cselkó Richárd
    adjunktus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Energetikus Képzést Támogató Alapítvány I. helyezett