Regisztráció és bejelentkezés

Dinamikus Távvezeték Terhelhetőség mint komplex rendszer

Napjainkban folyamatosan növekszik a villamos energia fogyasztás. Ezt a növekvő

energiaigényt ki kell elégítenünk, a fogyasztók nem maradhatnak áramszolgáltatás nélkül.

Ennek megfelelően folyamatosan növekszenek az erőművi kapacitások a várható fogyasztói

igény szerint. Azonban a villamos energia átviteli hálózat nem bővül ilyen ütemben.

Az átviteli hálózat bővítése egy rendkívül lassú, drága és időigényes folyamat és a jövőben

problémát jelenthet, hogy az erőművekben megtermelt villamos energiát nem tudjuk eljuttatni

a fogyasztókhoz. A dinamikus távvezeték terhelhetőség (DLR) erre a problémára kínál

költség hatékony és viszonylag gyors megoldást.

Egy adott távvezeték vonal átviteli kapacitását hagyományosan előre meghatározzák a

tervezéskor. Ekkor a sodronyok belógását leíró paramétereket veszik figyelembe és egy olyan

biztonsági tényezővel számolnak, hogy legrosszabb esetben is biztonságosan üzemelhessen a

távvezeték. Dinamikus távvezeték terhelhetőség során ezeket a paramétereket valamilyen

időközönként figyeljük (akár valós időben) és ezen paraméterek alapján számoljuk a

távvezeték (akár valós idejű) terhelhetőségét.

Jelen dolgozat célja, bemutatni egy komplex DLR rendszer fejlesztésének lépéseit és az ezzel

kapcsolatos problémákra rávilágítani. Munkám során Matlab környezetben valósítottam meg

egy összetett DLR rendszert mely mért adatok alapján képes valós időben számolni a

sodronyok hőmérsékletét és belógását. A TDK dolgozatom jelentősségét az adja, hogy az

eddigiek során még nem készült ilyen komplexitású, mégis kompakt rendszer, mely már

magában foglalja a sodronyok belógásának számítását is.

szerző

  • Viola Timon
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Németh Bálint
    egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Energetikus Képzést Támogató Alapítvány II. helyezett