Regisztráció és bejelentkezés

Transzformátor szigetelésmodell dielektromos jellemzőinek vizsgálata

A nagytranszformátorok diagnosztikai vizsgálataihoz számos dielektromos vizsgálati módszert fejlesztettek ki. Ezeknek a módszereknek egy hátrány, hogy a nagy időállandójú polarizációs folyamatok hordozzák a lényeges információkat a szigetelés állapotáról (nedvességtartalom, termikus öregedés), ezért a mérési idő igen hosszú lehet. A feszültség válasz (VR) mérés eredményeiből a szigetelés helyettesítő kapcsolásának meghatározása volt a célom.

A méréshez egy olaj-papír szigetelés modellt alkalmaztam, melyen a visszatérő feszültség mérést és a feszültség válasz mérést különböző hőmérsékleteken végeztem el. A dielektromos folyamatokat a 0,1-10000 másodperces időállandójú tartományban vizsgáltuk. A mért visszatérő feszültség meredekségeket közelítettem a helyettesítő áramkör paramétereinek változtatásával.

Az eredmények azt mutatják, hogy az állapot-meghatározás szempontjából elfogadható hibával modellezhető a szigetelés néhány (4…6) Debye (soros RC) taggal, és a hőmérsékletváltozás hatására megfigyelhetők ezek által meghatározott időállandók eltolódása is. A helyettesítő áramkör elemeinek meghatározása után az eredmény összevethető a visszatérő feszültség mérés (RVM) eredményeivel.

szerző

  • Szirmai Ágnes
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Tamus Zoltán Ádám
    egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Energetikai Szakkollégium Egyesület I. helyezett