Regisztráció és bejelentkezés

Szélerőművek villámvédelmének vizsgálata PMAS módszer segítségével

A mai modern világunk működésének egyik alappillére a megfelelő és hatékony energiaellátás. Ahhoz hogy ez megvalósulhasson, arra van szükség, hogy az összes gazdaságosan hozzáférhető energiatermelési lehetőség kiaknázásra kerüljön. Ezért egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló energiaforrások, köztük a két legelterjedtebb a napenergia és a szélenergia.

Mindkét esetben nagy jelentősége van a megfelelő villámvédelemnek a biztonságos üzemvitel szempontjából. A tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy bizonyos esetekben a létesített villámvédelem ellenére villámcsapásból eredő kár keletkezik. A dolgozat fő témája a villámcsapás ellen védő berendezések, megoldások hatékonyságának vizsgálata. A vizsgálatainkhoz a Dr. Horváth Tibor professzor úr által kidolgozott valószínűséggel súlyozott vonzási tér (PMAS – Probability Modulated Attraction Space) módszert használjuk fel.

A dolgozatom elején áttekintést adok a megújuló energiaforrásokról, majd röviden ismertetem a napenergia telepek villámvédelmének alapjait, és a PMAS módszer e területen való használhatóságát. Ismertetem továbbá a szélerőművek felépítését, típusait, a ma is használatos villámvédelmi megoldásokat, illetve azokat a sérüléseket, amelyeket egy villámcsapás okozni képes. Ezek után AutoCAD program segítségével létrehozunk egy méretarányos modellt, majd egy a PMAS elméleten alapuló programmal kiszámítjuk a vonzási terét. Létrehozzuk a fizikai modelleket, amiket majd a mérések során használni fogunk. Ezt követően a laboratóriumi mérések segítségével ellenőrizzük a kiszámított vonzási tér helyességét, majd megvizsgáljuk, hogy milyen torzulás következik be, ha a modellünket szigetelővel borítjuk. Egy ismert vonzási terű modell segítségével megvizsgáltuk továbbá, hogy a korábban elvégzett kísérleteink milyen beállítások mellett adnak a valóságnak megfelelő eredményt. A méréseink során sok különböző feszültségszinteken vizsgálódtunk, illetve azt is megfigyeltük, hogy milyen hatással van a vonzási térre, ha különböző polaritású kisüléssel végezzük a mérést.

szerző

 • Palotai Roland
  Villamosmérnöki szak, mesterképzés
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Kiss István
  egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
 • Dr. Cselkó Richárd
  adjunktus, Villamos Energetika Tanszék
 • Dr. Németh Bálint
  egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

I. helyezett