Regisztráció és bejelentkezés

Középfeszültségű hálózaton alkalmazott védelmi eszközök diagnosztikája

A hazai középfeszültségű hálózatokon telepített eszközök nagy számban történő alkalmazása miatt kiemelten fontos a meghibásodásokat kiváltó okok pontos ismerete. Ha az okok ismertek, akkor lehetőség nyílik ezek megelőzésére, növelve ezzel a rendszer üzembiztonságát. A rossz minőségű eszközök kiszűrhetőek a beszerzésből vagy a hibák jellegéből javaslatok tehetőek a felszerelés megfelelő módjára. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nagyfeszültségű Laboratóriumában folyamatos kutatások folynak a középfeszültségű eszközök meghibásodásait kiváltó, a szolgáltatók által ismeretlennek nyilvánított hibaokok felderítésére. A szolgáltatók által a laboratórium rendelkezésre bocsátott üzemzavar leíró táblázatok elemzése során tett következtetések alapján minden eszközre specifikált vizsgálatsorozat készült, majd az eredmények feldolgozása után javaslatok tehetőek.

Az egyik leggyakrabban meghibásodó középfeszültségű elem a középfeszültségű olvadóbiztosító A meghibásodások oka szintén ennél az eszköznél ismeretlen a legnagyobb arányban, ami tehát azt jelenti, hogy a biztosító számos esetben, villamos szempontból vélhetően indokolatlanul és szemrevételezéssel nem beazonosítható módon old ki. Lehetőségem nyílt bekapcsolódni ezen eszközök vizsgálatába, amely két fő részre bontható, villamos valamint öregítéses vizsgálatokra. Az öregítéses vizsgálatok során az olvadóbiztosítókat érő környezeti hatások kerületek modellezésre, a valóságosnál extrémebb igénybevételeket létrehozva, hogy a ciklusok hossza beleférjen a rendelkezésre álló időintervallumba. A középfeszültségű olvadóbiztosítók közvetlen kapcsolatban állnak a túlfeszültség-korlátozókkal (TFK), hiszen a napjainkban sorozatosan telepítésre kerülő biztosító aljzatok tartalmaznak ilyen eszközöket (1 db köf biztosító/1 db TFK). Előírások azonban egyelőre nem léteznek az ilyen típusú aljaztok felszerelésére vonatkozóan, így a felszerelés módja (és így a TFK-k helyzete) nem egyezményes a hálózaton. A Laboratóriumban végezett munkám célja egy olyan vizsgálatsorozat kialakítása melynek eredménye választ adhat az aljaztok egyezményes felszerelését érintő kérdésre, azaz melyik esetben biztosít hatásosabb védelmet a hálózatra felszerelt eszközök számára, valamint, hogy hogyan kerülhetők el az indokolatlan kioldások. Ebben a kísérletsorozatban vizsgálatra kerülnek mind az áram, mind a feszültség tranziensek. A feszültség tranziensek vizsgálatához egy nagyteljesítményű középfeszültségű mérési elrendezés kerül kialakításra, az áramtranziensek vizsgálatához pedig a Nagyfeszültségű Laboratórium áramlökő berendezése kerül felhasználásra.

A TFK-k diagnosztikai módszereinek pontos ismerete nem csak az aljzatokban való alkalmazásuk miatt lényeges mivel önállóan is számos helyen alkalmaznak TFK-kat a hálózaton. Fontos egy olyan diagnosztikai sorozat ismerete, esetlegesen a meglévő mérések továbbfejlesztése, mely segítségével az egyes gyártók termékei megbízhatóan összehasonlíthatók.

szerző

 • Bokor Tamás
  Villamosmérnöki szak, mesterképzés
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Németh Bálint
  egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
 • Dr. Göcsei Gábor
  Egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
 • Dr. Cselkó Richárd
  adjunktus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Energetikai Szakkollégium Egyesület I. helyezett