Regisztráció és bejelentkezés

Részletörés vizsgálat nagyfrekvenciás áramváltó használatával

A villamosenergia-hálózat elosztói engedélyesei az utóbbi években egyre jobban rá lettek kényszerítve, hogy a működési költségeiket csökkentsék. Ez többek között azt eredményezi, hogy az elosztóhálózat elemeit egyre inkább azok tervezett élettartama közelében, sőt néhány esetben azt is meghaladva üzemeltetik. Az általuk biztosított szolgáltatás minőségének megőrzése vagy akár javítása érdekében elengedhetetlen ismerni a hálózat elemeinek aktuális állapotát, amely információk segítséget nyújtanak azok karbantartását, felújítását vagy cseréjét érintő döntéshozatalokban.

Emiatt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az olyan fejlett diagnosztikai módszerek iránt, amelyek fogyasztói zavartatás elkerülésével, statisztikai elemzésekre alkalmas adatokat szolgáltatnak. A szigetelésdiagnosztika célja, hogy a meglévő meghibásodásokat feltárja, a degradáció mértékét megbecsülje, tehát megfelelő adatokat biztosítson annak eldöntésére, hogy a szigetelés beavatkozás nélkül mennyi ideig maradhat üzemben.

A dielektromos folyamatok mérési eredményei jól tükrözik a kábelszigetelések általános öregedési állapotát, a részkisülések mérése pedig a helyi meghibásodásokat képesek kimutatni. A dolgozatom első részében ezeknek a folyamatok az értékelését és együttes alkalmazását mutatom be.

Ezután bemutatok egy olyan diagnosztikai eljárást, amely azon a fizikai folyamaton alapul, hogy a részkisülések a szilárd kábelszigetelésbe nagyfrekvenciás áramot indukálnak. Ezeket az árnyékoláson keresztül záródó áramokat megfelelő eszközökkel mérni lehet. Továbbá bemutatok egy olyan algoritmust, amely nagyfrekvenciás áramváltó használatával képes a statisztikailag használható folyamatos adatszolgáltatásra.

szerző

 • Ducsi Gergő
  villamosmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Cselkó Richárd
  adjunktus, Villamos Energetika Tanszék
 • Dr. Németh Bálint
  egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Jutalom