Regisztráció és bejelentkezés

Kisfeszültségű hálózatra csatlakozó napelemek inverterei által megvalósítható lokális feszültségszabályozás

A megújuló energiaforrások használata egyre inkább meghatározóvá válik, közülük is különösen kiemelkedő az utóbbi években dinamikusan fejlődő napelemes rendszerek térnyerése. Azonban a napelemek elterjedése a villamosenergia-rendszerben jelentős befolyással bír a hálózat tervezésére és üzemeltetésére, ugyanis azok számos nem kívánt hatást fejtenek ki a hálózatra. Ahhoz, hogy a hálózatba minél nagyobb számban telepítsünk ilyen rendszereket, ezeket a hatásokat nagymértékben redukálni kell.

A napelemek hálózatba telepítésében Magyarország jelentős lemaradásban van az Európai Unió többi tagországától, azonban az elmúlt néhány évben olyan intenzív növekedési tendencia volt tapasztalható, ami ezt a jelentős hátrányunkat hivatott csökkenteni. Ugyanakkor a hazai szabványok nem tartalmaznak olyan előírásokat, amik a várható kapacitásnövekedés következtében fellépő problémákat kezelnék. Jelenleg a magyarországi elosztóhálózatra csatlakozó napelemektől nincs megkövetelve, hogy az általuk okozott feszültségnövekedés enyhítésében szerepet vállaljanak. Jelen dolgozat célja annak a vizsgálata, hogy a hazai hálózatra csatlakozó napelemek milyen módon vonhatók be a feszültség szabályozásába.

Dolgozatomban ismertetem a nemzetközi szakirodalmak alapján végzett kutató munkámat a témakörrel kapcsolatban. Ezt követően bemutatom azokat az általam létrehozott, valós adatokon alapuló, a magyarországi viszonyokat hűen tükröző kisfeszültségű elosztóhálózati modelleket, amik alkalmasak a napelemes termelés hálózatra kifejtett hatásainak vizsgálatára. A leképezett hálózatokon olyan saját készítésű szimulációs programokat futtattok, amikkel egyrészt összehasonlítom a szakirodalmakban megtalálható szabályzási módszereket, másrészt kiválasztom az általam létrehozott szempontok alapján kedvezőbbnek adódó szabályzási stratégiát.

A kutatási eredményeimet felhasználva javaslatokat teszek a DSO-k (Distribution System Operator) számára annak érdekében, hogy a különböző hálózati szituációkban a napelemek minél hatékonyabban vegyenek részt az általuk okozott feszültségnövekedés enyhítésében.

szerző

  • Kovács Kristóf Tamás
    villamosmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Hartmann Bálint
    Egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Jutalom