Regisztráció és bejelentkezés

Távvezetékek dinamikus terhelhetőségének modellezése

Az elosztott termelés folyamatos terjedése, a villamos energia iránti növekvő igény, és további gazdaságossági szempontok miatt elengedhetetlen, a villamosenergia elosztásban és átvitelben használt eszközök hatékony felhasználása.

A villamos teljesítmény szállításának a távvezeték hálózat és az abban található egyes eszközök illetve azok tulajdonságai és egyéb tényezők szabnak határt. Jelenleg egy adott távvezetékszakaszon átvihető teljesítmény maximális értékét az adott szakasz paraméterei és előre megszabott külső tényezők, mint például a várható hőmérséklet alapján határozzák meg. A megengedett maximális teljesítmény számításánál az lehetséges legrosszabb esettel számolnak, így meghatározva egy, az adott szakaszra jellemző statikus maximális terhelhetőséget. A változó időjárási körülmények, különböző hőmérsékletek esetén azonban ez a statikus terhelhetőség általában a valós, megengedhető terhelésnél jóval kisebb.

A távvezetékek hatékonyabb kihasználását, az átvihető teljesítmény növelését segíti elő az úgynevezett dinamikus terhelhetőség számításának módszere. A távvezetékek dinamikus terhelhetőségének vizsgálata mindig az adott körülmények alapján határozza meg az adott távvezetékszakaszra a megengedett maximális átvihető teljesítményt. A távvezetékek dinamikus terhelhetőségének számításával, és a rendszer ilyen irányú megközelítésével a hálózat egyes részein jelentős többletteljesítmény átvitelére van lehetőség. A dinamikus terhelhetőség meghatározásához megfelelően kiépített megfigyelő, elemző, adatfeldolgozó rendszerre van szükség, amely az adott szakaszról kialakított modell alapján, az aktuális körülményekre alapozva határozza meg a maximálisan átvihető teljesítményt.

A dolgozat célja a dinamikus távvezeték terhelhetőség modellezésének vizsgálata, illetve egy olyan rendszer alapjainak kidolgozása, hosszútávon annak teljes felépítése, amely valós időben képes megbecsülni egy adott távvezetékszakasz dinamikus terhelhetőségét, bekalkulálva az esetleges üzemzavarok hatásait is.

[1]: Modelling and Prediction Techniques for Dynamic Overhead Line Rating, J. Fu, Student Member, IEEE, D. J. Morrow, Member, IEEE, and S. M. Abdelkader, Member, IEEE

[2]: IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature of Bare Overhead Conductors, IEEE Std 738™-2006(Revision of IEEE Std 738-1993), IEEE 3 Park Avenue New York, NY 10016-5997, USA 30. January 2007.

[3]: The Overhead Line Sag Dependence on Weather Parameters and LineCurrent, Elisabeth Lindberg, UPTEC W11 017 Examensarbete 30 hp, December 2011.

szerző

 • Balangó Dávid
  villamosmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Németh Bálint
  egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
 • Dr. Cselkó Richárd
  adjunktus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

VIK Hallgatói Képviselet III. helyezett