Regisztráció és bejelentkezés

PVC kábel szigetelésben fellépő polarizációs folyamatok hőmérséklet függésének vizsgálata

A PVC szigetelés szigetelési ellenállásának hőmérsékletfüggése jól ismert tény, többek között az MSZ-13207-es szabvány is foglalkozik ezen szigetelések szigetelési ellenállásának hőmérséklettől való függésével, megadva a különböző hőmérsékletekhez tartozó korrekciós tényezőket. Mivel a szigetelési ellenállás méréssel nem lehet megkülönböztetni a vezetési és polarizációs jelenségeket, mert a mérés során a vezetési és a polarizációs áram összegét mérjük, ezért ez a korrekciós tényező két fajta folyamat együttesét jellemzi. A teljes feszültségválasz módszerével a vezetési és polarizációs folyamatok egymástól elkülöníthetően vizsgálhatóak (1). Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy ezen két folyamat hőmérséklettől való függése jelentősen különbözik, és eltérő aktiválási energiával lehet ezeket figyelembe venni (2).A munkámban a különböző időállandójú polarizációs folyamatok hőmérséklettől való függését vizsgálom amelyet a továbbfejlesztett teljes feszültségválasz módszerével végzek el.

(1) NÉMETH E.: Measuring voltage response: a non-destructive diagnostic test method of HV insulation, IEE Proc.-Sci. Meas. Techno., Vol. 146, No.5., Sept. 1999, pp. 249-252

(2) Z.Á. Tamus, N. Szedenik, Investigation of temperature dependence of dielectric processes in thermally aged PVC insulation, Journal of Electrostatics (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.elstat.2013.01.003

szerző

  • Csányi Gergely Márk
    villamosmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Tamus Zoltán Ádám
    egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Energetikus-képzést Támogató Alapítvány Jutalom