Regisztráció és bejelentkezés

Az adathiány kezelése az öregedő villamosenergia-rendszer élettartam analízise során

A villamos energia ellátás folyamatossága és jó minősége a fogyasztóknak, hálózati engedélyeseknek, rendszerirányítónak és az erőműveknek egyaránt érdeke. Magyarország az európai országok között átlagos kiesési statisztikával rendelkezik, az átviteli- és elosztóhálózatot megfelelően üzemeltetik. Ugyanakkor a villamosenergia-rendszer fejlődése, elterjedése egy hosszú folyamat volt, a berendezéseket, erőműveket folyamatosan helyezték üzembe. Ennek megfelelően a berendezések jelentős része már elérte a tervezéskor várt élettartamát, azonban köszönhetően a kiváló tervező, üzemeltető szakembereknek és a felújításoknak, többségük a tervezett élettartamuk után is biztonsággal működtethető.

Mivel a berendezések kora meghaladja a tervezett élettartamukat, előbb utóbb számítani lehet arra, hogy nagyszámú berendezés megy majd tönkre viszonylag rövid idő alatt. Ezt az a tény is alátámasztja, hogy a berendezések koreloszlása nem egyenletes, hiszen voltak olyan időszakok, amikor kimagaslóan sok berendezést helyeztek üzembe. Emiatt valószínűsíthető, hogy lesznek olyan időszakok, amikor a korábbiakhoz képest jóval többet kell majd költeni a hálózati elemek cseréjére. A jelenlegi környezetben, amikor az energiacégek számára a korábbiaknál kevesebb forrás áll rendelkezésre beruházásokra és karbantartásokra, kiemelten fontos, hogy eszközeink kezelésével, kicserélésükből adódó költségeink becslésével, a felhasználható pénzügyi erőforrásaink leghatékonyabb elosztásával foglalkozzanak.

Dolgozatomban az élettartam analízist szakirodalmi áttekintéssel, különböző iparágon kívüli, kezdeti alkalmazásaival, szemléletes példákon keresztül mutatom be, továbbá összefoglalom a hozzá tartozó matematikai apparátust. Megvizsgálom a különböző elérhető külföldi szakirodalmakban a villamosenergia-ipari alkalmazásait és annak problémait.

Az analízis egyik alapja a múltbeli adatok felhasználása. Megvizsgálom, hogy az élettartam analízis különböző matematikai módszereihez mekkora mennyiségű és milyen minőségű adatra van szükség. Általánosan elmondható, hogy a villamos energia elterjedésével a szolgáltatók nem fordítottak kellő figyelmet a hibák, kiesések és a kicserélt berendezések dokumentálására, így az alkalmazás nehézségekbe ütközik. A dolgozatomban olyan módszereket mutatok be, amelyekkel az adathiány okozta nehézségeket leküzdhetjük, szakértői tudással és tapasztalattal ellensúlyozhatjuk.

szerző

 • Fazekas Tibor
  villamosmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Németh Bálint
  egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
 • Dr. Cselkó Richárd
  adjunktus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett