Regisztráció és bejelentkezés

Összetett, inhomogén állapotú szigetelési rendszer több időállandós polarizációs folyamatainak vizsgálata visszatérő feszültség módszerrel

A villamos energia átviteli hálózat kulcsfontosságú eleme az erőátviteli transzformátor, melynek élettartamát a készülék villamos szigetelésének öregedése határozza meg. Cél, hogy a szigetelésben lezajló folyamatokat minél pontosabban ismerjük és olyan diagnosztikai eljárásokat fejlesszünk, amelyekkel az állapot kimutatható. A szigetelés állapotának meghatározásához a hazai és a nemzetközi gyakorlatban elterjedt számos vizsgálati módszer közül [1] dolgozatomban a visszatérő feszültség vizsgálati módszert elemeztem, amely a szigetelő rendszerben felhalmozódott nedvesség és egyéb öregedési termékek kimutatásához nyújt segítséget. Ezek az anyagok az üzemeltetés és az öregedés során eltérő módon viselkednek, és eltérő információt hordoznak a szigetelés állapotáról. A dolgozatomban ezeknek a jellemzőknek a kimutatásával foglalkozom a visszatérő feszültség mérési eljárás kidolgozásakor felvett adatokat felhasználva [2]. A meglévő adatok alapján meghatározott nomogrammok [4] felhasználásával lehet következtetni a szigetelés állapotára az időállandók ismeretében. Dolgozatomban a nomogrammok meghatározása a visszatérő feszültség mérési görbék eltolódásának vizsgálata illetve összehasonlítása a vonatkozó szabványos kiértékeléssel [3] számítógépes támogatással történik a felvett diszkrét értékek közötti tartományra is kiterjesztve.

Irodalom:

1. Luspay Ö. szerk.: Közép- és nagyfeszültségű hálózati berendezések diagnosztikai vizsgálata. (Magyar Áramszolgáltatók Egyesülete, Budapest, 2000)

2. G. Csepes, B. Nemeth et al., Hungarian experiences regarding on site refurbishment of power transformer especially by application of PD location with combined electrical and acoustical measurements, ( Cavtat CIGRÉ, 12-14. november 2009., Croatia)

3. Magyar szabvány MSZ 19323:2002 Transzformátorok szigetelési állapotának üzemi

ellenőrzése villamos vizsgálatokkal (Magyar Szabványügyi Testület, 2002 )

4. Vörös Csaba: Visszatérő feszültség mérés (RVM) kiértékelésének vizsgálata. 2010 BME TDK dolgozat.

szerző

 • Vörös Csaba
  villamosmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Németh Bálint
  egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
 • Dr. Berta István
  egyetemi tanár, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Energetikai Szakkollégium Egyesület II. helyezett