Regisztráció és bejelentkezés

Középfeszültségű szabadvezetéki elosztóhálózat öregedésének modellezése

Az utóbbi évtizedekben a villamosenergia-rendszer rengeteg változáson ment keresztül. A szolgáltatók a szabályozási feltételek megváltozása miatt átalakítják üzletpolitikájukat. Folyamatosan költségcsökkentési lehetőségeket keresnek, természetesen a szigorú előírások betartása mellett. Ennek a változásnak egyik eredménye az „asset management”, magyarul eszközgazdálkodás önálló diszciplínaként való megjelenése.

A villamosenergia-rendszer berendezéseinek állapotát különböző módszerekkel határozzák meg. A TDK dolgozatomban bemutatom a szakirodalomban szereplő módszereket, kiemelve a valószínűségi modelleket, majd ismertetem az általam középfeszültségű elosztóhálózatra definiáltakat.

Előző TDK munkám során áramszolgáltatói adatokat és állapotszámolási módszert felhasználva valósítottam meg a középfeszültségű elosztóhálózat öregedését szimuláló programot MATLAB környezetben. Ezt a modellt különböző irányokban továbbfejlesztettem. Kidolgoztam egy háromállapotú modellt, amely megbízhatóbban közelíti a távvezeték szakaszok állapotromlását. Definiáltam egy megbízhatóság modellt, amely az állapotromlás helyett a távvezetékszakasz hibáira támaszkodva a távvezetékszakaszok megbízhatóságának rangsorolására alkalmazható. A megbízhatósági modellt átalakítva a különböző hibák költségeit figyelembe véve meghatároztam egy költség modellt a távvezeték szakaszokra.

A vizsgálat célja, hogy a későbbiekben egy olyan számítógéppel támogatott rendszert hozzak létre, amellyel lehetőség lesz az egyes távvezetékszakaszok rangsorolására, megbízhatóság, állapot és várható üzemeltetési költségek alapján.

Irodalom:

1. Fazekas Tibor Elosztóhálózati berendezések öregedésének szimulációja, 2011

2. Luspay Ödön szerk. Közép és nagyfeszültségű hálózati berendezések diagnosztikai vizsgálata. Budapest: Magyar Áramszolgáltatók Egyesülete, 2000.

3. Andrej Schreiner, Gerd Balzer, Armin Precht: Risk sensitivity of failure rate and maintenance expenditure, Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS), 2010 IEEE 11th International Conference on 14-17 June 2010.

4. CIGRÉ working group C1.16 Transmission asset risk management 2010.

szerző

 • Fazekas Tibor
  mérnökinformatikus
  nappali

konzulensek

 • Dr. Németh Bálint
  egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék
 • Cselkó Richárd
  , (külső)
 • Szabó Sándor
  , Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett