Regisztráció és bejelentkezés

Szekunder foszfinoxid egységet tartalmazó koronaéterek előállítása

Homogén katalitikus reakciók alkalmazása során a vegyiparban gyakran használnak trivalens foszforvegyületeket katalizátorligandumként, ami ezen vegyületek rendkívül jó komplexképző tulajdonságán alapul. A foszfinok nagy hátránya azonban, hogy könnyen oxidálódnak, ezért az előállításuk, illetve felhasználásuk során mindvégig inert körülményeket igényelnek. A keletkező trialkil-foszfinoxidok elveszítik a kívánt fém koordinációs képességüket. A problémára megoldást jelenthet a szekunder foszfinoxid típusú katalizátor pre-ligandumok alkalmazása [1].

Kutatómunkám során az új (S,S)-1, (S,S)-2, illetve (S,S)-3 szekunder foszfinoxid egységet tartalmazó, 18-korona-6-éter típusú, a makrogyűrűn különbözőképpen szubsztituált királis koronaéterek szintézisét dolgoztam ki és hajtottam végre sikeresen.

Ezek a vegyületek kiemelkedő komplexképzési tulajdonságokkal rendelkezhetnek, és előállításuk során könnyen kialakítható kiralitáscentrum a gyűrűben, így kifejezetten alkalmasak lehetnek katalizátor-prekurzorként való alkalmazásra enantioszelektív reakciókban.

A jövőben az új enantiomertiszta koronavegyületek hidroformilezési reakciókban katalizátor pre-ligandumként való alkalmazásának vizsgálatát tervezzük.

[1] Achard, T., Chimia 2016, 70, 8.

csatolmány

szerző

 • Márton Anna
  Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Tóth Tünde
  egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Szabó-Szentjóbi Hajnalka
  Kutató-fejlesztő analitikus, Richter Gedeon NyRT (külső)
 • Dr. Huszthy Péter
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom