Regisztráció és bejelentkezés

Egy arachidonsav-epoxigenáz inhibitor: az MS-PPOH totálszintézise

Egy arachidonsav-epoxigenáz inhibitor: az MS-PPOH totálszintézise

Az arachidonsav kiemelt jelentőségű vegyület az emberi szervezet működése szempontjából. Mint zsírsav, foszfolipidek felépítésében vesz részt, felszabadulása esetén három eltérő úton képes metabolizálódni: ciklooxigenáz, lipogenáz és citokróm 450 (CYP) monooxigenáz enzimek által. Amennyiben utóbbiak katalizálják az átalakulást, két termékcsalád keletkezhet. Lejátszódhat epoxidáció, ekkor epoxieikozatriénsavakat (EET) kapunk, illetve ω vagy ω-1 helyzetű hidroxiláció, ez esetben hidroxieikozatetraénsavak (HETE) a reakciótermékek.

Számos korábbi kutatás beszámolt már az arachidonsav oxidatív metabolizmusában keletkezett vegyületek élettani fontosságáról. Az EET-akról kiderült, hogy szerepet játszanak pl. ionok és víz transzportjában, a szteroidogenezisben és a vérnyomás szabályozásában, a 20-HETE pedig nagy hatással van a vese működésére és a vörösvérsejt képződésre. A folyamatok pontosabb megértéséhez és új összefüggések feltárásához további kutatások indokoltak.

Hogy megvizsgáljuk az egyes arachidonsav metabolitok élettani szerepét, fontos, hogy képesek legyünk gátolni az egyes CYP-katalizált reakcióutakat, anélkül, hogy hatnánk a többire. A PPOH és az MS-PPOH hatékony arachidonsav-epoxigenáz inhibitorok (IC50 értékek: 9 μM, valamint 13 μM), az ω-hidroxilációt ellenben csak nagyon gyengén befolyásolják (IC50 értékek 200 μM felett). A két vegyület hasonló szerkezetű, az MS-PPOH N-metilszulfonil-karboxamid részének köszönhetően azonban jobban ellenáll a β-oxidációnak, így in vivo kísérletekben használata jóval előnyösebb.

Az inhibitor szintézisére a szakirodalomban nem található eljárás, így célul tűztük ki a vegyület – lehetőleg minél jobb termeléssel végbemenő – totálszintézisét. Bemutatom az eddigi kísérletek tárgyát képző szintézisutakat, az elért eredményeket és a továbblépési lehetőségeket.

csatolmány

szerző

 • Kollár Levente
  Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Kovács Péter
  Tud. főmunkatárs, MTA TTK (külső)
 • Dr. Novák Lajos
  professzor emeritus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett