Regisztráció és bejelentkezés

N-heterociklus egységet tartalmazó koronaéterek előállítása és alkalmazása szintetikus membránokban

Kutatómunkám célja új akridino-koronaéter-származékok előállítása és jelképző, szelekciós, illetve transzportáló képességeik kihasználása szelektív molekuláris felismerésükön alapuló, elsősorban membránkötött alkalmazásaik során. A membránba való beépíthetőség alapvető feltétele a gazdavegyületek lipofilitása, mely sajátságot ez esetben a makrociklusok decil szubsztituensei biztosítják. Az akridinszármazékot tartalmazó koronaétereket előnyös tulajdonságaik széleskörűen alkalmazhatóvá teszik. Dolgozatom témája egyrészt ezen vegyületkörbe tartozó új, nagy szelektivitással bíró akirális, illetve optikailag aktív makrociklusok szintézise, valamint ezek alkalmazásorientált vizsgálata és új felhasználási lehetőségek kidolgozása. Az ionofór alapú felhasználások terén kutatómunkám érinti a toxikus ólomiont, valamint biogén amin típusú vegyületek sztereoizomerjeinek szelektív megkülönböztetését célzó fázistranszport-folyamatokat, elektrokémiai- és optikai szenzorokat, valamint molekuláris szeparátorokat.

szerző

 • Golcs Ádám Dr.
  Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Tóth Tünde
  egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Németh Tamás
  PhD hallgató, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Huszthy Péter
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

III. helyezett