Regisztráció és bejelentkezés

Váratlan, bázis hatására bekövetkező átrendeződési reakció a 3-acetil-2-metil-3,4-dihidro-2H-1,2,3-benzotiadiazin-1,1-dioxid származékok körében

Az Egis Gyógyszergyárban már közel két évtizede foglalkoznak ftalazinon-származékokhoz hasonló 2H-1,2,3-benzotiadiazin-1,1-dioxid alapvázat tartalmazó vegyületek szintézisével és farmakológiai vizsgálatával. A Hatóanyagfejlesztési főosztályon a központi idegrendszerre ható anyagok kutatása során tanulmányozták a vegyületcsoport redukciós, acetilezési és alkilezési reakcióit, hogy potenciális PAM aktivitással rendelkező N,N’-diszubszituált molekulákat állítsanak elő. Munkám alapját ezen kutatások során észlelt egyik meglepő reakció képezi, melynek során megkísérelték a 3-acetil-7,8-diklór-2,4-dimetil-3,4-dihidro-2H-1,2,3-benzotiadiazin-1,1-dioxid (3) acetilcsoportját LiAlH4 jelenlétében etilcsoporttá redukálni, azonban nem a várt 3-etil-származék keletkezett, hanem a reagens bázisként viselkedett és gyűrűszűkülés történt. Más bázisok jelenlétében is azonos átrendeződés ment végbe, így szükségessé vált a reakció részletes tanulmányozása. Ezért célul tűztük ki a reakció kiterjeszthetőségének a vizsgálatát a 4-es helyzetben más szubsztituenseket hordozó analóg vegyületekre. Továbbá kísérleteket végeztünk az átrendeződés optimális reakciókörülményeinek meghatározására. Sikerült találni olyan reakciókörülményeket, amelyek magas termeléssel, reprodukálhatóan biztosítják 4 és vele rokon szerkezetű vegyületek keletkezését.

csatolmány

szerző

  • Gyűjtő Imre
    Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Nagy József
    docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett