Regisztráció és bejelentkezés

Újfajta makrociklusos receptorok: pillérarén-alapú kemoszenzor az adenozin-5’-trifoszfát szelektív detektálására

A szupramolekuláris analitikai kémia fontos területe az indikátorkiszorításon alapuló kemoszenzorok fejlesztése. Ezekben kiemelkedő szerepük van a makrociklusos vegyületeknek, melyek már a szupramolekuláris kémia megjelenése óta igen fontosak a szintetikus receptorok körében. Kemoszenzorként történő alkalmazásukhoz szükség van egy detektálható jelre, ami gyakran a fluoreszcencia. Mivel a makrociklusok jelentős része nem fluoreszkál, egy fluoreszcens indikátormolekulára is szükség van az analit optikai detektálásához.

A pillér[n]arének n darab (n=5,6,…) hidrokinon egységet tartalmaznak, melyeket metilén-hidak kötnek össze para-helyzetben. Egyszerű szintézisük és széleskörű gazda-vendég tulajdonságaik ellenére ritkán alkalmazzák őket szupramolekuláris analitikai rendszerekben. Munkám során vízoldható, kationos pillér[6]arének szintézisét tűztem ki célul, amelyek 12 ammónium végcsoportot tartalmaznak (AP6), és mint lehetséges nukleotid szenzorok jönnek számításba indikátor-kiszorítás elvén működő rendszerekben. Ehhez anionos fluoreszcens indikátormolekulákra van szükség, mint a pyranine és a dapoxyl-szulfonsav Na-só (DSS), amelyek előzetes vizsgálataim alapján komplexet képeznek a pillér[6]arénnel. Az így kapott rendszer fluoreszcens kemoszenzorként alkalmazható az adenozin-5’-trifoszfát (ATP) szelektív detektálására egyéb nukleotidokkal szemben.

csatolmány

szerző

 • Kozma József
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Bitter István
  ny. egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Bojtár Márton
  doktorjelölt, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett