Regisztráció és bejelentkezés

Várhatóan bioaktív fenantridon alkaloid analogonok köztitermékeinek előállítása szubsztituált benzilidénacetonokból

A Szerves Kémia és Technológia Tanszéken mintegy két évtizede foglalkoznak fenantridon-vázas alkaloidszármazékok szintézisével, amelyek között számos bioaktív molekula található. A vegyületcsoportra jellemző a többé-kevésbé jelentős rákellenes hatás.

BSc hallgatóként sikerült ebbe a kutatómunkába belépnem és kezdeti feladatként az irodalomból ismert úton előnyösen megkapható 4-(3-alkoxi-4-hidroxi-fenil)-but-3-én-2-onokból kiindulva több lépésben fenantridon-alkaloid analogonok teljes szintézisében felhasználható köztitermékek előállítását kaptam. Diákköri tevékenységem során a rendelkezésre álló meglehetősen rövid idő alatt a várt szintézislépéseket sikerrel elvégeztem. Az előállított köztitermékek nagyobbrészt új, az irodalomban eddig le nem írt vegyületek, amelyek szerkezetét NMR spektroszkópiával sikerült igazolnom.

A munkát BSc Szakdolgozati témaként szeretném folytatni, és sikeres felvételem esetén MSc témaként továbbvinni.

szerző

  • Sári Éva
    vegyészmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Kádas István
    c. egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom