Regisztráció és bejelentkezés

Pseudozyma aphidis lipáz aktivitásának vizsgálata racém aminok enzimkatalizált kinetikus rezolválásában

TDK munkám célja a Pseudozyma aphidis lipáz termelőképességének vizsgálata. A különböző összetételű táptalajokon termelt lipáz(oka)t közvetlenül a fermentációs elegyekből a kutatócsoport által fejlesztett szilikagél alapú adszorbensekkel nyertem ki. A nyers készítmények összehasonlításához az (1-feniletil)-amin enantioszelektív enzimkatalizált kinetikus reszolválását választottam, mivel a távlati cél ilyen jellegű reakciók enzimkatalizált megvalósítása szakaszos és folytonos, átfolyásos bioreaktorokban.

Az (1-feniletil)-amin a legegyszerűbb aromás oldalláncú, királis amin, így modellként optimális enantioszelektív reakciók megvalósítására. Az acildonor kiválasztásához tesztsorozatokat végeztem a leghatékonyabb acilezőszer kiválasztásához. Az általánosan amin acilezésre használt etil-acetát mellett teszteltem az izopropil-acetátot, illetve előállítottam a 2-etoxiecetsavat és ennek etil- és izopropil-alkohollal képzett észtereit. A vizsgált észtereket három racém amin [(1-feniletil)-amin, 4-fenilbután-2-amin, 1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin] különböző módon rögzített Candida antarctica B lipáz által katalizált kinetikus rezolválásában hasonlítottam össze. A leghatékonyabb acildonornak az izopropil-2-etoxiacetát adódott (~20-szoros aktivitásnövekedés az etil-acetáthoz képest), ezért a Pseudozyma aphidis lipáz enzimkészítmények aktivitásának és szelektivitásának vizsgálatához ezt használtam. A kinetikus rezolválási reakciókat királis állófázisú gázkromatográfiával követtem.

csatolmány

szerző

 • Oláh Márk
  biomérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Poppe László
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Boros Zoltán
  PhD hallgató, (külső)

helyezés

I. helyezett