Regisztráció és bejelentkezés

Optikailag aktív potenciális tirozin kináz inhibítorok kemoenzimatikus szintézise

A XXI. században a szerves kémia egyik legnagyobb kihívása a biológiailag aktív vegyületek gazdaságos szintézise. A gyógyszeripar mellett a műanyag-, kozmetikai- és élelmiszeriparban is rendkívül fontos az enantiomerek nagytisztaságú előállítása, hiszen a felesleges enantiomer jelenléte akár jelentős problémákat is okozhat (Contergan). Az optikailag aktív amidok, melyek gyógyszerhatóanyagok fontos építőkövei lehetnek, egyik korszerű és környezetbarát előállítási lehetősége racém aminok enzimkatalizálta acilezése.

A tirozin kináz receptor a tumoros sejteknél több folyamatban is részt vesz, ezek a proliferáció elősegítése, az apoptózisra való hajlam lecsökkentése és új véredények kialakításának elősegítése. Ezeknél a folyamatoknál a tirozin kinázok a szabályozási kaszkád elején jelennek meg, így ha már itt inaktiváljuk vagy az aktivitását minimálisra csökkentjük a tirozin kináznak, akkor nagyban elősegíthetjük a tumor növekedésének megállítását, illetve a tumor elpusztítását.

A ciánecetsav észterekkel végzett enzimatikus acilezések nagy előnye, hogy a keletkező optikailag aktív anyagok könnyen funkcionalizálhatóak, egyrészt a nitril hidrolízisével, másrészt az aktív metilén-csoport továbbépítésével. Ezt felhasználva az enzimkatalizált reakció termékéből Knoevenagel-kondenzáció segítségével nagy enantiomertisztaságú tirozin kináz inhibitorokat állítottunk elő. A reakciók jó termeléssel szolgáltatták a célvegyületeket.

Az enzimes kísérletek során vizsgáltuk a reakciókörülmények hatását az enantiomertisztaságra és a produktivitásra, valamint teszteltük a kutatócsoportban kidolgozott új enzimrögzítési technikák alkalmazhatóságát is.

szerző

  • Csuka Pál
    biomérnöki
    nappali

konzulensek

  • Dr. Hornyánszky Gábor
    egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
  • Dr. Poppe László
    egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
  • Boros Zoltán
    tudományos segédmunkatárs, Szerves Kémia és Technológia Tanszék