Regisztráció és bejelentkezés

Galantamin intermedierek és származékok szintézise

GALANTAMIN INTERMEDIEREK ÉS SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE

Lengyel Zsófia, IV. évfolyam

Témavezető: Dr. Hazai László egyetemi magántanár

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Konzulens: Dr. Szántay Csaba akadémikus

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A galantamin az Amaryllidaceae alkaloidok sorába tartozik, ma már világszerte alkalmazzák a gyógyászatban, főként az Alzheimer-kór kezelésében. Több tényező is egy hatékony ipari szintézismódszer kidolgozását indokolta, így kutatócsoportunk is már több évtizede foglalkozik a galantaminnal és származékaival.

Munkám fő feladata galantamin intermedierek szintézise, reakciók optimalizálása volt. Megvizsgáltam a 7,8-dimetoxi-2-tetralon intermedier 10 lépéses szintézissorát és igyekeztem hatékonyabb megoldást találni egyes reakciókra. Munkám második része új galantamin-származékok előállítását célozta.

Az optimalizálást célzó feladataimat az alábbi pontokban tudnám összefoglalni:

- igyekeztem lecsökkenteni a reakciók lépésszámát Wittig-Horner-reakció alkalmazásával

- A Pinner-reakciót elvégeztem sósavgáz helyett kénsavval is az esetleges könnyebb kezelhetőség érdekében

- A hidrogénezést elvégeztem autoklávban, nyomás alatt is a rövidebb reakcióidő céljából

- A Dieckmann-kondenzáció mérgező, egészségre ártalmas benzol oldószerét megpróbáltam helyettesíteni más oldószerrel.

A kutatócsoportnak korábban már sikerült előállítani a nitro-galantamint, így munkám második felében célom a nitro-csoport redukálása volt aminná. Ez az új származék a későbbiekben lehetőséget adott volna további szerkezeti részek beépítésére.

szerző

 • Lengyel Zsófia
  vegyészmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Hazai László
  egyetemi magántanár, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
 • Dr. Szántay Csaba
  akadémikus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom