Regisztráció és bejelentkezés

A (-)-bannucin és a (-)-5’-epibannucin első szintézise. A szén-szén kötés egyszerű kialakítása.

A BME Szerves Kémia Tanszékén (ma: Szerves Kémia és Technológia Tanszék) működő Alkaloidkémiai Kutatócsoportban évtizedek óta foglalkoznak aszpidoszpermánvázas alkaloidok és rokonvegyületeik szintézisével. Ezen kutatási területhez kapcsolódik TDK-dolgozatom témája, a bannucin nevű alkaloid (1) első szintézisének a kidolgozása. A természetben előforduló molekulában a vindolin 10-es helyzetéhez 2-pirrolidon egység kapcsolódik. Munkánk során megvalósítottuk a nevezett alkaloid

(-)-vindolinból ((-)-2) kiinduló egyszerű, egy lépésben történő előállítását. Reagensként a 3

α-amidokarbinol funkciót tartalmazó vegyületet választottuk, melyből az in situ keletkező gyűrűs

N-acilimíniumionon keresztül lejátszódó aromás elektrofil szubsztitúció során jó termeléssel jutottunk el a célként megjelölt alkaloidhoz és az 5’-epimerjéhez.

szerző

  • Ilkei Viktor
    gyógyszervegyész-mérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Kalaus György
    professor emeritus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett