Regisztráció és bejelentkezés

Cukoralapú epoxi komponens kontrollált előállítása PAT reaktorban

Kutatómunkámat a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszéken a Gyógyszer-, Környezeti- és Biztonságtechnológiai Anyagok Kutatócsoportban végeztem. Feladatom egy új, cukoralapú epoxigyanta-komponens szabályozott előállításának kidolgozása volt egy PAT („Process Analytical Technologies” FDA guideline) elvek szerint kialakított laboratóriumi folyamatirányított rendszerben.

A rendszer sajátosságát az adja, hogy a reakcióelegy kémiai változásait Raman spektrométerrel nyomon követjük, a spektrumokat valós időben kemometriai módszerekkel (CLS, PLS, stb.) kiértékelhetjük, megállapítva az elegy pillanatnyi összetételét. Az összetétel alapján lehetővé válik a beavatkozás a folyamat végrehajtását meghatározó paramétereket (hőmérséklet, adagolás, stb.) és megállapíthatjuk a reakció végpontját.

A célvegyület előállítását korábban a kutató csoport tagjai abból a célból végezték, hogy környezetbarát, égésgátolt epoxigyantát állítsanak elő – a repülőgépiparnak. A további felhasználhatóságnak azonban a magas előállítási költsége és a méretnövelés során fellépő (biztonságtechnikai) problémák szabtak gátat.

Munkám során sikerült az allilezési lépést az eredeti eljárásnál kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tenni; az epoxidálási lépésre pedig egy környezetbarátabb, illetve költséghatékonyabb megoldást kidolgozni. Az így továbbfejlesztett eljárás lehetőséget biztosít a biztonságos méretnövelésre és méretnövelt PAT alapú, szabályozott gyártásra.

szerző

  • Dénes Márk
    Egyéb hazai egyetem

konzulens

  • Dr. Csontos István
    egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom