Regisztráció és bejelentkezés

Fluoreszcens TRPA1 ligandum szintézise

A 21. század egyik leggyorsabban fejlődő ágazata a biológiai képalkotás. Ezen belül is az utóbbi évtizedekben széleskörben robbanásszerű fejlődésnek indultak a mikrószkópos módszerek. Kutatásaimat az a cél vezérelte, hogy sikeresen előállítsak egy olyan fluoreszcens ligandumot, amely az emlősökben megtalálható Tranziens Receptor Potenciál ,,ankyrin” altípusába tartozó 1-es nem szelektív kalcium ioncsatornához (TRPA1) kiváló affinitással kötődik. Ehhez a szakirodalomból vett kovalens kötés létrehozására alkalmas JT010 ligandumot választottam, melyre egy fluoreszcens festéket kapcsoltam. Az így kapott ligandum segítségével a TRPA1 fehérje kovalens jelölését terveztük, hogy mikroszkóp alatt elsőként figyelhessük meg sejtes biológiai mintában.

Kutatómunkám során irodalmi előzmények alapján kilenc lépéses szintézisben állítottam elő a JT010 analóg célvegyületet. A ligandumot hidrofil és hidrofób fluoreszcens festékkel szereltem fel, majd a biológiai vizsgálatok alapján kiválasztottuk a megfelelő származékot. Mivel a ligandum az intracelluláris térben kötődik a TRPA1 ciszteinjéhez, így képesnek kell lennie áthatolni a sejthártyát alkotó kettős lipidrétegen. Az elkészült jelölő molekulával (1) a Pécsi Tudományegyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének kutatócsoportjában TRPA1 receptort tartalmazó és nem tartalmazó sejteket kezeltek, és kimutatták a szelektív kötődést konfokális mikroszkópia alkalmazásával.

szerző

 • Németh Csongor Gergely
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Ábrányi-Balogh Péter
  tudományos munkatárs, MTA-TTK (külső)
 • Dr. Keserű György Miklós
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom