Regisztráció és bejelentkezés

Exo szelektív Diels-Alder reakció fahéjaldehid és származékainak felhasználásával

A katalizátorok használata nem csak a kémia, de a mindennapi életünknek is elengedhetetlen része. A vegyipar fejlődésének egyik kulcspillére a katalizátor fejlesztés, mivel ezzel hatékonyabb és gazdaságosabb átalakításokat végezhetünk. A modern katalizátor fejlesztésnek az állandó hatékonyság növelés mellett zöldkémiai szempontoknak, gyógyszerkémiai igényeknek is meg kell felelnie, így egyre nagyobb jelentősége van az organokatalitikus eljárásoknak [1].

Kutatócsoportunk már évek óta foglalkozik fémmentes katalizátorok fejlesztésével és alkalmazásával. Többek között szimmetrikus borán katalizátorral [2] végeztek exo szelektív Diels-Alder reakciót. Ennek a módszernek azonban a számos előnye mellett volt néhány hátulütője is. A módszer középmagas (5 mol%) katalizátor mennyiséggel, aldehidek esetén pedig közepes termeléssel és közepes exo/endo szelektivitással működött.

Kutatómunkám során a korábban rendelkezésre álló szimmetrikus borán katalizátorokhoz képest az új aszimmetrikus triaril-borán katalizátorokkal vizsgáltam az Diels-Alder reakciót. Célom volt, hogy exo szelektíven tudjam végrehajtani a reakciót, és a katalizátor töltetet a korábbi 5 mol%-hoz képest lényegesen le tudjam csökkenteni.

A laboratóriumi munkám két részből állt. Az első felében a reakció körülményeinek optimalizálásával foglalkoztam. Az optimalizált reakció esetében az eredeti katalizátormennyiség töredékével, 0,05 mol% mennyiséggel teljes konverziót értem el, és az exo/endo arány is lényegesen javult. A második felében pedig elkészítettem a reakció kiterjeszthetőségét. Munkám során összesen 12 új, korábbi irodalomban nem ismert terméket állítottam elő, amiket NMR spektroszkópia segítségével karakterizáltam.

csatolmány

szerző

 • Győrfi Sára
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, levelező BSc
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Soós Tibor
  csoportvezető, MTA TTK SZKI (külső)
 • Hegedüs Kristóf
  Tudományos segédmunkatárs, Szerves Kémiai Intézet – HUN-REN TTK (külső)
 • Forman Ferenc Sándor
  Tudományos segédmunkatárs, Eötvös Lóránd Kutatóhálózat TTK (külső)
 • Dr. Bölcskei Hedvig
  c. egy. docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

III. helyezett