Regisztráció és bejelentkezés

Dihidropiridin származékok oxidációs átalakulásának vizsgálata elektrokémiai rendszerekben

A gyógyszerkutatás egyik kiemelkedő jelentőséggel bíró területe a gyógyszerjelölt molekulák metabolizmusának vizsgálata, melyet in vitro, ex vivo és in vivo modellek segítségével vizsgálnak. Az elmúlt évtizedekben az elektrokémia térhódítása lehetővé tette a gyógyszervegyületek biotranszformációs átalakulásának tanulmányozását elektrokémiai rendszerekben kialakított modellek alkalmazásával, mely megkönnyíti a komplexebb szerkezettel bíró metabolitok előállítását és azonosítását.

Munkám célja az, hogy a citokróm P450 izoenzimcsaládhoz kötődő oxidatív metabolizmust a dihidropiridin szerkezeti egységet tartalmazó gyógyszerek és azok származékainak elektrokémiai oxidációja révén modellezzem. Célom, hogy a kiválasztott gyógyszerek in vivo metabolitjait hatékonyan elő tudjam állítani, illetve az ettől eltérő elektrokémiai termékeket azonosítsam. Ezen túlmenően vizsgálataim kiterjednek az elektrokémiai folyamatokat befolyásoló paraméterek azonosítására, illetve a rendszerparaméterek változtatásával végbemenő alternatív oxidációs folyamatok és a keletkező termékek minőségi és mennyiségi vizsgálatára. Az elektrokémiai termékeket, illetve azok arányát első lépésben nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával kapcsolt tömegspektrometria (HPLC-MS) módszerrel vizsgálom. Egyes kiválasztott termékek szerkezetét izolálásukat követően nagyfelbontású MS (HR-MS) és NMR segítségével igazolom.

szerző

 • Csillag Balázs
  Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Balogh György Tibor
  egyetemi docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
 • Várda Ernák Ferenc
  PhD hallgató , Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

helyezés

Jutalom