Regisztráció és bejelentkezés

α,β telítetlen észterek előállítása ortoészterek és aldehidek kondenzációjával

Munkámat az Eötvös Lóránt Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpontjában végeztem az Organokatalízis kutatócsoportban.

Kutatásom fő célja az α,β telítetlen észterek előállítása volt alifás aldehidekből, és ortoészterekből egy újfajta reakcióút felhasználásával, ami mind gazdaságilag, mind környezettudatosság szempontjából kedvezőbb, mint a korábbi irodalomban használt stratégiák.

A munkám során a reakció működését, és a termelést 300 MHz NMR segítségével értékeltem ki, emellett az optimáláshoz gázkromatográfiát, és vékonyréteg kromatográfiát használtam.

Feladatom a reakció körülmények optimálása mellett, a katalizátor és az oldószer optimálás volt, továbbá a reakció működése különböző ortoészterekkel.

A másik feladatom a kiterjeszthetőség elkészítése volt, ahol meg kellett vizsgálnom a sztérikus, és elektronikus faktorokat, a reakció funkcióscsoport toleranciáját, emellett szintetizálnom kellett a kiindulási aldehideket. A szintetizálás első lépése egy Wittig reakció volt, a második pedig egy Hantzsch észteres redukálás.

szerző

 • Győrfi Sára
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Bölcskei Hedvig
  c. egy. docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Soós Tibor
  igazgató, tudományos főmunkatárs, MTA-TTK (külső)

helyezés

Jutalom