Regisztráció és bejelentkezés

α-Aminofoszfonátok előállítása különböző reakcióutakon

A csoportban már korábban is foglalkoztak α-aminofoszfonátokat eredményező Kabachnik-Fields reakciók megvalósításával, amelyek sok esetben biológiai aktivitással rendelkeznek.

A témához kapcsolódva Kabachnik-Fields reakciók vizsgálatát kaptam feladatul, törekedve a zöld kémia alaptörvényeinek való megfelelésre. Feladatom egyrészt egy aminofoszfonát vegyületkönyvtár létrehozása volt biaktivitási tesztelésre, másrészt a különféle aminofoszfonát előállítási módszereket szerettük volna összehasonlítani, illetve a szubsztrátumok reakciókésségét feltérképezni. A Keglevich-csoportban eddig háromféle aminofoszfonát előállítási módszert vizsgáltak, a Kabachnik-Fields reakciót, az iminekre történő aza-Pudovik reakciót és a hidroxifoszfonátok nukleofil szubsztituciós reakciójával történő aminofoszfonát előállítást. A módszerek egymáshoz képesti hatékonysága volt a kérdés, illetve az, hogy a reagensek szubsztituensei hogyan befolyásolják a reakciókésséget.

szerző

 • Dinnyési Emőke
  Környezetmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Keglevich György
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Varga Petra Regina
  doktoráns, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom